"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-11-11 Uppdaterad: 2023-06-15, 07:50

Nytt läkarprogram får grönt ljus

NYHET Umeå universitet har av Universitetskanslerämbetet fått klartecken att starta ett nytt 6-årigt läkarprogram nästa höst. ”Det är mycket glädjande att vi fått vår nya utbildningsplan godkänd”, säger Magnus Hultin, programdirektör för läkarutbildningen.

Text: Lena Åminne

Universitetskanslerämbetet, UKÄ, har gjort den bedömningen att Umeå universitet har alla de förutsättningar som krävs för att ge läkarexamen och att utbildningen uppfyller kraven i både högskolelagen och i de examensmål som anges i högskoleförordningen. Det bedöms också viktigt med en läkarutbildning i Umeå utifrån såväl ett rikstäckande perspektiv som ur ett regionalt och lokalt perspektiv.

Många nyheter i nya programmet

Det nya läkarprogrammet som startar hösten 2021, innehåller många nyheter. Dagens program förlängs med ett halvår när AT-tjänstgöringen vävs in i utbildningen.

- Den största skillnaden med den nya utbildningen är att vi ska ta studenterna till att bli legitimerade läkare, säger Magnus Hultin, och förklarar att det innebär att studenterna efter utbildningen ska kunna arbeta självständigt med de vanligaste uppgifterna som läkare.

Ökat fokus på självständighet

Utbildningen kommer att leda direkt till läkarlegitimation. Därför kommer läkarprogrammet att förändras med ökat fokus på att uppnå självständighet i handläggningen av de vanligaste situationerna och tillstånden inom tio kärnaktiviteter. Den teoretiska delen och de praktiska övningarna bygger systematiskt upp kunskaper och färdigheter så att studenterna ute i hälso- och sjukvården ska kunna träna upp självständigheten i patientmötet.

Den nya utbildningen på 12 terminer är uppdelad i två nivåer; en grundläggande nivå som omfattar termin 1-6 och en avancerad nivå under termin 7-12. Programmet består av 15 kurser - 13 obligatoriska och 2 valbara kurser under termin 12. Tre terminer fokuserar på basvetenskaper och introduktion till läkaryrket, två terminer på förberedelser för klinik och sex terminer på klinisk verksamhet. De sex kliniska terminerna ges vid de fyra studieorterna Umeå, Sunderbyn, Sundsvall samt Östersund.

Internationalisering och hållbar utveckling

I den nya utbildningen är det internationella perspektivet viktigt, både möjligheter att genomföra delar av utbildningen i ett annat land, och "internationalisering hemma" exempelvis genom att några kurser kommer ges på engelska. Viktigt är också det nya ämnesområdet hållbar utveckling.

Läkarprogrammet vid Umeå universitet har förnyats och förändrats genom åren. Vid den senaste stora förändringen 2011 decentraliserades utbildningen. Detta skedde i ett samarbete mellan de fyra nordliga regionerna och innebär att läkarstudenter gör kliniska placeringar på de 4 orterna Umeå, Sunderbyn, Sundsvall och Östersund. Sedan några år pågår också ett försök att bygga upp en inriktning inom glesbygdsmedicin, där en betydande del av den kliniska praktiken sker vid hälsocentralen i Storuman och sjukhuset i Lycksele.

Sedan starten av den decentraliserade läkarutbildningen har ett hundratal studenter tagit examen efter att ha genomfört de tre sista åren på läkarprogrammet på vardera Sunderby, Sundsvalls och Östersunds sjukhus.

Kontaktperson

Magnus Hultin
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 09