"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-02-05

Nytt magasin om idrottsforskning

NYHET Idrottshögskolan har tillsammans med studenter på Programmet för strategisk kommunikation tagit fram FORID, ett magasin om idrottsforskning. Magasinet ger en bild av vilken typ av idrottsforskning som bedrivs vid Umeå universitet. Trevlig läsning!

Idrottshögskolan vid Umeå universitet har som uppdrag att samordna och utveckla forskning samt verka för samverkan och innovation inom det idrottsvetenskapliga fältet. Ett av huvuduppdragen är att stimulera till idrottsforskning och fungera som en mötesplats för idrottsforskare vid samtliga fakulteter vid Umeå universitet.

Idrottshögskolan har ett idrottsforskarnärverk som idag består av 55 etablerade forskare och 9 doktorander vid 16 olika institutioner. Mängden forskare på olika institutioner talar om bredden av den idrottsforskning som bedrivs inom Umeå universitet.

I magasinet FORID får man möta några av dessa forskare som delar med sig av sina upptäckter och som visar på bredden av vad som finns inom idrottsforskningen vid Umeå universitet.

FORID - Idrottshögskolans magasin om idrottsforskning
Magasinet är producerat av studenter vid Programmet för strategisk kommunikation vid Umeå universitet.