"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-04-06

Nytt masterprogram i tillämpad kulturvetenskap

NYHET Sök till Masterprogrammet i tillämpad kulturvetenskap!

Text: Jonas Vågström

Hösten 2022 startas programmet som har en inriktning på kulturområdet i bred bemärkelse och som är förberedande för akademiska studier på forskarnivå och ger dig en utökad kompetens för problemlösning inom det kulturvetenskapliga området.

Utbildningen sträcker sig över två år och syftar till att ge den studerande breddad och fördjupad kompetens i kulturvetenskap. Utbildningen är en förberedelse för fortsatta akademiska studier på forskarnivå, men förbereder även studenterna inför arbetsliv utanför universitet.
 
Tanken är att du efter utbildningen ska kunna omsätta sina fördjupade, utvecklade kunskaper i kulturvetenskaplig teori och metod för praktiska och arbetsmarknadsanpassade sammanhang. De praktiska delarna av utbildningen handlar om social innovation och social hållbarhet, samverkansprojekt med externa aktörer samt sociokulturella omvärldsanalyser.

År 1

Under det första året går studenterna igenom klassiska och aktuella perspektiv inom kulturvetenskapen. Fokus kommer också att ligga på olika metoder som kan användas för att undersöka digitala miljöer samt hur du går till väga för att identifiera och kritiskt granska nutida strömningar och processer av social, kulturell och politisk karaktär. Under året ingår det också ett inviduellt projekt som görs i samband med en extern aktör och året avslutas med en magisteruppsats.

År 2

Det andra året kretsar kring flera vetenskapliga individuella projekt som antingnen resulterar i en vetenskaplig artikel eller en forskningsplan för doktorandansökan. Du kommer också att få fördjupa dina kunskaper i sociala innovationer, social hållbarhet, bildanalys och vetenskaplig visualisering. Året avslutas med en masteruppsats.

Efter utbildningen är du redo för antingen fortsatta akademiska studier på forskarnivå eller använda dina nu breddade kompetens för problemlösning inom det kulturvetenskapliga området i arbetslivet utanför universitetet!

Behörighet

För att kunna söka behöver du en examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 90 hp i något av ämnena etnologi, konst- och bildvetenskap, kulturanalys eller museologi, eller motsvarande, inklusive ett examensarbete om 15 hp. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Läs mer och ansök!