"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-11-30 Uppdaterad: 2023-12-01, 10:15

Nytt nätverk för senior arbetskraft och kompetensförsörjning

NYHET Tidigare i år hölls den första nätverksträffen för Senior arbetskraft och kompetensförsörjning – Nätverk för dialog och samverkan mellan forskning och praktik (SAK), med HR-personer från organisationer i Norr- och Västerbotten samt forskare inom ett FORTE-finansierat forskningsprogram.

2023_nätverksträff_SAK2.jpg

Deltagare vid första nätverksträffen i Umeå.

SAK - ett norrländskt nätverk

Den 19 och 20 oktober i Umeå hölls den första träffen för deltagarna i nätverket Senior arbetskraft och kompetensförsörjning – Nätverk för dialog och samverkan mellan forskning och praktik (SAK). På nätverksträffen deltog elva HR-personer från sju organisationer från Norrbottens respektive Västerbottens län samt tio forskare från det Forte-finansierade forskningsprogrammet Strategier för ett hållbart arbetsliv ur ett arbetsgivar- och medarbetarperspektiv. Agendan för den första nätverksträffen berörde bland annat behov av och strategier för kompetensförsörjning, ett hållbart förlängt arbetsliv för äldre medarbetare samt pensionspreferenser.

Syftet med SAK

Syftet med SAK är att utbyta erfarenheter och kunskap, dels hitta nya lösningar och strategier för gamla och nya utmaningar gällande kompetensförsörjning med fokus på ett hållbart förlängt arbetsliv för äldre medarbetare.

Deltagandet i SAK ger ömsesidig nytta för de deltagande organisationer och de deltagande forskarna i forskningsprogrammet gällande:

  • stödja ”lärande i skarpa lägen”, det vill säga när organisationen identifierat problem och är motiverad att ta itu med dem,
  • höja kvalitén och kreativiteten i strategi- och åtgärdsarbetet genom dialog med kvalificerade kollegor och erfarna forskare,
  • ta del av aktuell forskning på området genom dels forskningsresultat, dels genom inbjudna gäster med expertis på området,
  • möjlighet att utforma samarbetsnätverkets innehåll gällande teman och inbjudna gäster, e) genom deltagande bidra till forskning på området.

Bra balans mellan teoretiska insikter och praktiska tillämpningar.

Nöjda deltagare

Deltagarna uttryckte sin uppskattning över nätverkets första träff som var fylld med inspiration och kunskap, och betonade vikten av detta betydelsefulla forum. Det blev en bra balans mellan teoretiska insikter och praktiska tillämpningar, där bland annat betydelsen av medarbetarsamtal, anpassning av arbetsuppgifter för äldre och skapandet av tydliga karriärvägar diskuterades. 

Fortsatta träffar

Fler nätverksträffar är inplanerade då även representanter från Norrmejerier, Pajala kommun, Trafikverket Region Nord och Vindelns kommun samt fler forskare från forskningsprogrammet kommer att delta. 

Deltagare under första nätverksträffen

Adam Dresh (LKAB), Andreas Stenling (Umeå universitet), Anna Brydsten (Umeå universitet), Cathrine Granberg (Piteå kommun), Daniel Larsson (Umeå universitet), Daniel Seldén (Södertörns högskola), Emma Berger (Region Norrbotten), Helena Ström (Region Norrbotten), Joakim Lundin (Skellefteå kommun), Johan Hallqvist (Södertörns högskola), Julia Thonérfelth (Skellefteå kommun), Katrin Grafström (Region Västerbotten), Kristin Kågström (Kiruna kommun), Linda Widar (Umeå universitet), Lisbeth Slunga Järvholm (Umeå universitet), Maria Renström (Piteå kommun), Mikael Stattin (Umeå universitet), Mona Morin (Umeå kommun), Susanne Tafvelin (Umeå universitet), Viktoria Wahlström (Umeå universitet) och Åsa Kyrö (Kiruna kommun).

Projektansvarig

Mikael Stattin
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 14