"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-05-17 Uppdaterad: 2024-05-30, 15:30

Nytt om avtal för publicering med öppen tillgång

NYHET Forskare vid Umeå universitet kan kostnadsfritt publicera sig med öppen tillgång i ett stort antal tidskrifter tack vare bibliotekets avtal och från 2024 även genom forskningsfinansiärernas nya satsning på öppen tillgång.

Biblioteket har tre nya avtal för 2024 där du som bedriver forskning vid Umeå universitet kan publicera dig med öppen tillgång utan att behöva betala publiceringskostnaden (APC, article processing charge). Mer information om de olika avtalen:

Bristol University Press
Publicering med öppen tillgång och läsning i 20 tidskrifter inom samhällsvetenskap.
Information och villkor för avtalet

John Benjamins
Publicering med öppen tillgång i ett 80-tal tidskrifter inom framför allt lingvistik. Läsning i ett fåtal av dessa tidskrifter.
Information och villkor för avtalet

Cogitatio Press
Medlemskap med publicering i fem helt öppet tillgängliga tidskrifter: Media and Communication, Ocean and Society, Politics and Governance, Social Inclusion and Urban Planning.
Information och villkor för avtalet

Avtal via forskningsfinansiärerna

De fyra forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova har beslutat att under 2024 och 2025 gemensamt finansiera publicering hos några förlag som enbart ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter. Det innebär att forskare vid Umeå universitet kan publicera artiklar i tidskrifter utan avgift från nedanstående förlag:

Copernicus Publications
Copernicus ger ut tidskrifter inom främst geovetenskap och angränsande områden, för närvarande närmare 50 öppet tillgängliga tidskrifter.
Information och villkor för avtalet

eLife
eLife är en öppet tillgänglig tidskrift inom Life Science and Medicine.
Information och villkor för avtalet

Frontiers
Frontiers ger ut tidskrifter inom medicin, naturvetenskap, teknik, humaniora och samhällsvetenskap, för närvarande närmare 230 öppet tillgängliga tidskrifter.
Information och villkor för avtalet

JMIR Publications
JMIR Publications ger ut 35 öppet tillgängliga tidskrifter inom e-hälsa, telemedicin och medicinsk informatik.
Information och villkor för avtalet

MJS Publishing
MJS Publishing (tidigare Medical Journals Sweden) är ett svenskt förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter inom medicinområdet. I dagsläget ger de ut nio tidskrifter.
Information och villkor för avtalet

PLOS (Public Library of Science)
PLOS ger ut 15 öppet tillgängliga tidskrifter med huvudsakligt fokus på medicin och naturvetenskap.
Information och villkor för avtalet