"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-03-14

Nytt program för civilt arbete

NYHET Inom det civila samhällets organisationer finns det ett stort behov av personer med relevant kunskap och specifik kompetens. Det behövs helt enkelt personer med rätt teoretiska och praktiskt kunskaper på rätt plats. Därför har Institutionen för kultur- och medievetenskaper tagit fram ett program skräddarsytt för just det ändamålet.

 

Civilt arbete är viktigt för välfärden, demokrati och samhällets framtid. Inom det civila samhällets organisationer finns det ett stort behov av personer med relevant kunskap och rätt kompetens.

Vi på Institutionen för kultur- och medievetenskaper har sett behovet och är stolta att i höst kunna erbjuda våra studenter det nystartade programmet "Programmet för civilt arbete".

Programmet för civilt arbete riktar sig till dig som är intresserad av att tillsammans med andra arbeta professionellt för social utveckling, hållbarhet och förändring. Hur kan människors engagemang förstås? Varför får vissa rörelser genomslag och inte andra? Programmet förbereder dig för arbete inom civilsamhällets organisationer såväl som inom privat och offentlig sektor.

Utbildningen behandlar det civila samhällets roll och organisering. För att ge en bred grund hämtas kunskaper från olika ämnen. Du lär dig om hur organisationer fungerar, viktiga juridiska ramar, om projektformer, utvärderingar och demokratiskt ledarskap.

Undervisningen varvas med teori och praktik

Du får också praktiska kunskaper om hur det går att arbeta med empowerment, normkritik och antidiskriminering. Men du får också perspektiv på hur det civila samhällets förändringar måste förstås i relation till sin samtid. Under utbildningen är därför kritiskt tänkande och diskussion viktigt.

Undervisningen varvas med både teori och praktik. Föreläsningar samsas med olika former av övningar, både gruppbaserade och individuella. I undervisningen ingår casearbeten, seminarier och studiebesök samt laborationer med digitala verktyg och du utvecklar samtidigt ett eget profilområde genom samverkan med civilsamhällets organisationer.

Programmet riktar sig till en bred arbetsmarknad som inbegriper alla de organisationer, föreningar och förbund som finns inom eller i anslutning till civilsamhället, både nationellt och internationellt. Utbildningen ger också en god grundläggande kompetens för arbete inom kommun och landsting eller inom privat sektor.

Efter utbildningen kan du arbeta övergripande med organisationsutveckling och ledarskap, eller med specifika grupper och frågor. Här kan du nyttja programmets möjlighet till individuell profilering för att fördjupa dina kunskaper om de områden du intresserar dig för.

För mer information, kontakta gärna:

Bo Nilsson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 99 62