"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Programmet för civilt arbete

  • Antal högskolepoäng 180 hp

Är du intresserad av att arbeta i eller i anslutning till civilsamhället? Då ska du söka Programmet för civilt arbete! Civilt arbete är oerhört viktigt för samhällets välfärd, för demokrati och framtid! Programmet för civilt arbete riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta professionellt för social utveckling och hållbarhet. Det förbereder dig för arbete inom civilsamhällets organisationer såväl som inom privat och offentlig sektor.

Vad innebär civilsamhället och civilt arbete?

Civilsamhället består av alla de organisationer, föreningar, förbund och stiftelser som inte tillhör stat, kommun, region eller marknad. Som exempel kan nämns biståndsorganisationer, studieförbund, ungdomsorganisationer och idrottsrörelsen.

Efter din examen på Programmet för civilt arbete kan du arbeta inom civilsamhället – men även inom andra samhällssektorer – med till exempel verksamhetsutveckling, utbildning, demokrati- och rättvisefrågor, kommunikation, ledarskap samt personalfrågor.

Under utbildningen

Utbildningen behandlar det civila samhällets roll och organisering. Du lär dig om hur organisationer fungerar, om projektformer, utvärderingar och demokratiskt ledarskap. Du får också praktiska kunskaper om hur det går att arbeta med empowerment, normkritik och antidiskriminering. Dessutom utvecklar du ett eget profilområde genom samverkan med civilsamhällets organisationer.

Programöversikt

År 1 , Termin 1-2

Under det första året får du grundläggande kunskaper i ämnet kulturanalys, dess teoribildningar och centrala begrepp. Du kommer också att öva dig i hur kulturanalys kan användas praktiskt i normkritiskt arbete, utvärderingar och datorstödda presentationer. Dessutom får du insikter i aktuella samhällsfenomen, och grundläggande kunskaper i kulturanalytiska insamlings- och analysmetoder. År ett avslutas med studier i fältteknik och skrivandet av en vetenskaplig uppsats. 

År 2, Termin 3-4

År två innebär att du fördjupar dina kunskaper om civilsamhället, dess framtida utmaningar och samverkansmöjligheter. Du utvecklar också dina förmågor vad gäller att arbeta för ett hållbart samhälle, t.ex. genom social innovation och socialt entreprenörskap. Vidare tillägnar du dig kompetenser i projektarbete, projektledning och grupprocesser. Dessutom behandlas innebörder av empowerment och hur olika gruppers egenmakt kan stärkas. 

År 3, Termin 5-6 

Det tredje året ger dig möjlighet att vidareutveckla dina kunskaper i vetenskaplig materialinsamling, bearbetning och analys samt vetenskapligt skrivande. Du tillägnar dig ytterligare digital kompetens, bland annat i form av ljud- och bildproduktion. Dessutom får du fördjupa dina kunskaper i projektarbete och i karriärplanering. År tre avslutas med praktik. Upplägget av sista året öppnar också upp för egna kursval antingen på hemmaplan eller utomlands.

Programöversikt

År 1

Termin 1. Kulturanalys A 30 hp

Termin 2. Kulturanalys B 30 hp

År 2

Termin 3. Civilt arbete 3 30 hp

- Civilsamhällets bakgrund, kännetecken och villkor 7,5 hp
- Organisation, process och ledarskap 7,5 hp
- Projektledning och projektarbete 7,5 hp
- Det civila samhället och civila strategier i samverkan 7,5 hp

Termin 4. Civilt arbete 4 30 hp

- Konflikthantering och konfliktförebyggande arbete i ett heterogent samhälle 7,5 hp
- Empowerment. Makt- och egenmakt 7,5 hp
- Social hållbarhet och globala utmaningar 7,5 hp
- Social innovation och socialt entreprenörskap 7,5 hp

År 3

Termin 5. Kulturanalys C 30 hp

Termin 6. Kulturanalytisk tillämpning 30 hp

Efter utbildningen

Programmet riktar sig till en bred arbetsmarknad som inbegriper alla de organisationer, föreningar och förbund som finns inom eller i anslutning till civilsamhället, både nationellt och internationellt. Utbildningen ger också en god grundläggande kompetens för arbete inom kommun och region eller inom privat sektor. Efter utbildningen kan du arbeta övergripande med verksamhetsutveckling eller med specifika grupper och frågor. Här kan du nyttja programmets möjlighet till individuell profilering för att fördjupa dina kunskaper om de områden du intresserar dig för. 
 

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Institutionen för Kultur- och medievetenskaper
Kontaktperson för programmet är:
Bo Nilsson