"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-03-18

Nytt program i hälsopsykologi startar i höst

NYHET I höst startar det nya magisterprogrammet i psykologi, med inriktning mot hälsopsykologi. Programmet ges på engelska, omfattar ett års studier på helfart och syftar till fördjupade kunskaper och färdigheter som berör psykologiska processer inom hälsa, sjukdom och hälsovård.

Steven Nordin, forskare och lärare vid Institutionen för psykologi, är initiativtagare till det nya programmet. Idén fick han under sin forskarvistelse på Nya Zeeland, där han bland annat fick uppdraget att som extern sakkunnig granska deras masterprogram i hälsopsykologi.

- I Sverige har det varken funnits något magister- eller masterprogram i hälsopsykologi och på vår institution har vi mycket pågående forskning i ämnet och dessutom många duktiga pedagoger, så jag tänkte krasst ”kan de så kan vi”, säger Steven Nordin.

Under utbildningen kommer människor med olika bakgrund, men med ett gemensamt intresse att förbättra hälsan, att mötas. Vissa studenter har en vårdutbildning i grunden, de är exempelvis fysioterapeuter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och dietister. Andra har en samhällsvetenskaplig utbildning, exempelvis psykologer, socionomer, personalvetare och idrottspedagoger.

Vad är anledningen till att programmet ges på engelska?

Hälsa är universellt – det som påverkar hälsan hos personer boende i Sverige påverkar också de som bor utanför Sverige. Däremot kan det skilja sig hur man förhåller sig till olika hälsoaspekter.

- Hälsopsykologi som studieämne är mycket populärt utanför Sverige, så varför inte ta tillvara på detta intresse? Med ett program på engelska får vi tillgång till studenter från skilda kulturer och därmed olika erfarenheter, vilket kan bidra till fruktsamma diskussioner i undervisningen, fortsätter Steven.

Programmet fungerar både som en utvidgning och fördjupning av tidigare akademisk examen i flertalet hälsovetenskaper för arbetsuppgifter som rör kroppslig och psykisk hälsa. Många arbetsgivare söker integrerad biologisk och psykologisk expertis, vilket utbildningen ger. Programmet är även en god förberedelse för forskarutbildningsstudier inom området hälsa.

Hur känns det inför höstens programstart?

- Det ska bli fantastiskt roligt. Det bästa med att ens forskning överlappar i bred bemärkelse med den undervisning man gör är att det är ett gyllene tillfälle att fördjupa sig i frågeställningar som man tycker att man borde vara väl insatt i, men ändå inte är det. Då man har studenter framför sig vill man gärna ha något klokt att säga. Jag ser fram emot hösten och start av programmet.