"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Magisterprogram i psykologi med inriktning mot hälsopsykologi

  • Antal högskolepoäng 60 hp
  • Studietid 1 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2024

Vad har psykologi med hälsa att göra? Väldigt mycket, visar det sig. Hur vi tänker, känner, samverkar med andra och beter oss för övrigt har stora konsekvenser både för hur vi håller oss friska, blir sjuka och hur vi hanterar sjukdom. Dessutom har sjukdom en påtaglig inverkan på våra psykologiska processer i arbetet, i hemmet och på fritiden. Programmet tar ett helhetsperspektiv på människans hälsa genom att behandla såväl biologiska, psykologiska som sociala faktorer.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Under utbildningen

En magisterexamen i hälsopsykologi ger dig kompetens att arbeta inom många yrkesområden, men särskilt inom vården. Programmet omfattar ett års studier på helfart, och syftar till fördjupade kunskaper och färdigheter som berör psykologiska processer inom hälsa, sjukdom och hälsovård. Det behandlar områden som t ex (i) psykologiska och sociala faktorers roll för uppkomst och behandling av kroppsliga hälsobesvär, (ii) förstärkning av hälsofrämjande beteende för prevention av hälsobesvär och promotion för god hälsa, (iii) patienters sjukdomsuppfattning, hantering av kronisk sjukdom och följsamhet vid behandling, (iv) determinanter för hälsorelaterat beteende, (v) psykosociala hälsoaspekter i arbetslivet, (vi) samspel mellan psykologiska och biologiska faktorer och fysiska/kemiska miljöfaktorer för uppkomst av hälsobesvär samt (vii) metoder och designer för hälsopsykologisk kunskapsutveckling. Programmet genomsyras av ett biopsykosocialt perspektiv.

Inom utbildningen möts människor med olika bakgrund och med ett gemensamt intresse att förbättra hälsan. Vissa studenter har en vårdutbildning i grunden, de är exempelvis fysioterapeuter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och dietister. Andra har en samhällsvetenskaplig utbildning, exempelvis psykologer, socionomer, personalvetare och idrottspedagoger.

Undervisning och arbetsformer

Utbildningen innebär sökande efter kunskap, problemlösning, analys och värdering av information utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt, vilket görs både individuellt och i studiegrupper. Undervisningsformerna inkluderar föreläsningar, seminarier, omvänt klassrum och praktiska övningar. Eftersom undervisning ges på engelska kommer en stor andel av de studerande ha en internationell bakgrund.

Programöversikt

Efter utbildningen

Programmet fungerar både som en utvidgning och fördjupning av tidigare akademisk examen i flertalet hälsovetenskaper för arbetsuppgifter som rör kroppslig och psykisk hälsa. Många arbetsgivare söker integrerad biologisk och psykologisk expertis, vilket utbildningen ger. Programmet är även en god förberedelse för forskarutbildningsstudier inom området hälsa.

Examen

Filosofie magisterexamen i psykologi med inriktning mot hälsopsykologi.

Anmälan och behörighet

Magisterprogram i psykologi med inriktning mot hälsopsykologi, 60 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

För att antas till programmet krävs examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande examen. Särskild behörighet är 90 hp inom hälso- eller beteendevetenskapliga ämnen (även fysioterapeutiska och arbetsterapeutiska ämnen). Därutöver krävs engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 93 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P2088

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Sen anmälan öppnar den 15 juli 2024 där det finns chans till lediga platser.

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

För att antas till programmet krävs examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande examen. Särskild behörighet är 90 hp inom hälso- eller beteendevetenskapliga ämnen (även fysioterapeutiska och arbetsterapeutiska ämnen). Därutöver krävs engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 93 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-M2088

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 januari 2024. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Institutionen för psykologi