"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-04-20

Nytt rekord för antalet ansökningar till Umeå universitet

NYHET Antalet ansökningar till Umeå universitet har ökat med 7 procent jämfört med i fjol. Universitetet har tagit emot 46 250 ansökningar till höstens utbildningsprogram och kurser. Umeå universitets ökning är högre en den genomsnittliga för alla lärosäten.

Antalet sökande till höstterminen blev rekordhögt i hela landet. Totalt har 346 230 sökt till höstens program och kurser. Jämfört med 2010 är det en ökning med 2 procent. Ökningen för Umeå universitet motsvarar 7 procent, 2 974 ansökningar.

– Det är givetvis mycket glädjande att antalet ansökningar ökar. Vårt mål är inte längre att få fler och fler studenter, vi har ett tillräckligt stort antal för att tillhöra de större universiteten. Vår målsättning nu är framför allt att höja kvaliteten på utbildningarna och få studenterna jämnare fördelade över de olika utbildningarna och studiemöjligheterna, säger Anders Fällström, vicerektor för utbildning vid Umeå universitet.

Den största ökningen av antalet ansökningar till Umeå universitet gäller fristående kurser, där ökningen motsvarar 16 procent. Ansökningarna till utbildningsprogrammen ligger ungefär på fjolårets nivåer.

Antalet ansökningar kommer att öka eftersom trenden de senaste åren har varit att allt fler söker efter den 15 april.

– Man ska komma ihåg att det hinner hända mycket innan registreringen, vi får exempelvis in allt fler sena anmälningar. Så de söksiffror som vi har fått nu är mer en fingervisning om hur det kommer att se ut till hösten, fortsätter Anders Fällström.

Antalet ansökningar till lärarutbildningarna har minskat. För hela landet motsvarar minskningen 14 procent. Störst var minskningen vid högskolorna i Skövde, Jönköping och Södertörn där antalet sökande sjönk med hälften. Vid Umeå universitet, Örebro, Mälardalens och Stockholms universitet låg minskningen mellan 35-40 procent.

– Nedgången är väntad med tanke på den osäkerhet som har rått kring lärarutbildningarna. Men även om minskningen är stor fyller vi våra platser. Vi tror också att vi kommer att få fler ansökningar till sommaren, säger Anders Fällström.

Kontaktperson: Anders Fällström, vicerektor utbildning Umeå universitet
E-post: anders.fallstrom@adm.umu.se

Mobil: 070-493 85 27

Redaktör: Carina Dahlberg