Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 7 maj 2021)

printicon
Publicerad: 23 apr, 2021

Nytt sökverktyg för Folkmängd på nätet

NYHET Sökverktyget Folkmängd på nätet har fått ett nytt modernt gränssnitt som förenklar sökning i databasen och nedladdning av resultatet.

Med Folkmängd på nätet kan du ta fram uppgifter om folkmängden i Sveriges församlingar, städer och nuvarande kommuner mellan 1810 och 1990, med nedslag vart tionde år. Databasen är öppen och tillgänglig för alla utan kostnad.


Uppgifterna samlades ursprungligen in av Christian Swärd, Lund, som sedermera har överlåtit sitt material till Demografiska databasen. Folkmängdsuppgifterna kommer huvudsakligen från SCB:s historiska publikationer, medan kompletterande uppgifter har hämtats från Tabellverkets folkmängdsformulär.