"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-02-16

Nyttan av AI i krissituationer

NYHET Professor Frank Dignum, föreståndare för Umeå universitets nya AI-center, TAIGA, leder en internationell workshop i syfte att skapa en färdplan för forskning och utveckling inom agentbaserad social simulering.

Syftet med workshopen, "Agent-based Simulations for Societal Resilience in Crisis Situations" som hålls i Leiden, Nederländerna, är att lära sig av modeller som byggts för kriser, t.ex. under Covid-19-pandemin och andra kriser: Vad fungerade bra, vad saknas och vilka förbättringar behöver göras? Vilka krav ställs på de verktyg som behövs? 

Vänligen läs mer på den engelska sidan.