Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-04-08

Nyupptäckt mekanism visar hur cancerceller sprids i kroppen

NYHET Upptäckten av en ny mekanism som förklarar hur vissa typer av cancerceller gör för att sprida sig i kroppen kan både leda till nya behandlingsmetoder, och till ett nytt sätt att avgöra hur allvarlig sjukdom patienter med exempelvis prostatacancer har. Det skriver Shyam Kumar Gudey i den avhandling som han försvarar vid Umeå universitet, den 11 april.

Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen hos svenska män, nästan 10 000 nya fall diagnosticeras varje år. Prostatacancer kan spridas till andra vävnader utanför prostatakörteln, som exempelvis lymfkörtlar och skelettet, vilket utgör ett stort problem för de som drabbas. Ett annat kliniskt och viktigt problem är att det är i samband med diagnos är svårt att säga hur allvarlig form av prostatacancer, som den enskilde mannen har.

Cytokinet transforming growth factor β, TGFβ, fungerar som en potent tillväxtfaktor för många cancerformer. TGFβ stimulerar specifika receptorer i cellmembranet, som överför signalen till cellkärnan. Det medför i sin tur att cellen aktiverar specifika gener, som påverkar cellens funktion.

Shyam Kumar Gudey, institutionen för medicinsk biovetenskap har i sitt avhandlingsarbete studerat en molekylär mekanism där en receptor på cellytan, TβRI, klyvs av olika enzymer. Klyvningen som sker på två ställen leder bland annat till att den intracellulära delen, ICD, som finns inne i prostatacancercellen frigörs och transporteras in till cellkärnan, där den deltar i transkriptionell reglering av pro-invasiva gener. Intressant nog, så binder TβRI-ICD till den intracellulära delen av en annan signalmolekyl; Notch-ICD, NICD, som också aktiverar gener som gör att cancercellerna kan spridas ut i kroppen.

I sina studier har Shyam Kumar Gudey bland annat behandlat bröst- prostata- och lungcancerceller med olika så kallade gammasekretasinhibitorer, GSI. På det sättet har han kunnat hämma klyvningen av receptorn TβRI på cellytan och därmed också dess transport in i cellkärnan och invasiviteten hos dessa olika former av cancerceller.  

– Resultaten i avhandlingen visar att det är den proteolytiska klyvningen av TβRI, som leder till uppkomsten av TβRI-ICD, som styr prostata-cancercellernas förmåga att aktivera pro-invasiva gener. Det har vi visat både i laboratoriemiljö och hos försöksdjur. Den behandling som vi gav med GSI minskade dessutom tumörens tillväxt. Förhoppningen är nu att det med dessa nyvunna kunskaper, ska bli möjligt att utveckla förbättrade behandlingsmetoder och även att vi ska kunna ta fram prognostiska markörer för prostatacancer, säger Shyam Kumar Gudey.

Shyam Kumar Gudey kommer från Visakhapatnam, Indien. Han har en masterexamen i bioteknologi från SLU i Uppsala, samt doktorand vid institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet.

Han kan nås på:Telefon: 073-585 34 94
E-post: shyamkumar.gudey@umu.se

Foto: Shyam Kumar Gudey

Fredagen den 11 mars försvarar Shyam Kumar Gudey, institutionen för medicinsk biovetenskap, försvarar sin avhandling med titeln: TRAF6 stimulerar TGFβ-inducerad onkogen signal transduction i cancerceller. (Engelsk titel: TRAF6 stimulates TGFβ-induced oncogenic signal transduction in cancer cells.)Opponent: Urban Lendahl, professor, Karolinska institutet.
Huvudhandledare: Marene Landström.

Disputationen äger rum kl. 10.15 vid Norrlands universitetssjukhus, Hörsal E 04, Unod R1.

Avhandlingen är publicerad digitalt.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz