Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-05-27

Offentlig upphandling och miljöpolitik

NYHET Kan grön offentlig upphandling vara ett effektivt miljöpolitiskt styrmedel? Hur ska miljökrav utformas för att få störst påverkan på miljön? Och hur påverkar miljökraven företagens vilja att delta i upphandlingar?

Vid SNS seminarium onsdagen den 2 juni i Stockholm lanseras en ny studie i tidskriftserien SNS Analys: Offentlig upphandling som miljöpolitiskt styrmedel. Författare är SOFIA LUNDBERG, docent i nationalekonomi vid Handelshögskolan vid Umeå Universitet och PER-OLOV MARKLUND, fil.dr vid Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet.

Den offentliga upphandlingen motsvarar årligen mellan 550 och 600 miljarder kronor. Syftet med upphandling är primärt att tillgodose myndigheters behov av varor eller tjänster. På senare tid har det dock blivit vanligt att integrera miljökrav i upphandlingen. Tanken är att den offentliga sektorn som stor aktör kan påverka produktionen och konsumtionen så att specifika miljömål uppnås.

Men är verkligen grön upphandling ett effektivt miljöpolitiskt verktyg? Vad säger forskningen?

Läs mer