"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-06-09 Uppdaterad: 2023-06-13, 14:00

Ökad akademisk stress hos studenter på grund av covid-19-pandemin

NYHET Studenter som påbörjade sina universitetsstudier under pandemin har upplevt ökad oro och minskad livstillfredsställelse enligt en ny studie från Umeå universitet. Resultaten visar att stressnivån var hög under det första året av pandemin och påverkade alla studenter, särskilt de som var nya på universitetet. Stöd från lärare och klasskamrater visade sig vara avgörande för att minska oron.

Text: Ulrika Sahlén

Nu är det avslutningstider på campus och många av de universitetsstudenter som påbörjade sina studier hösten 2020, i samband med att universitet införde covid-restriktioner, tar i dagarna sin kandidatexamen

I en ny studie har forskare från Umeå universitet undersökt hur studenters psykiska hälsa har påverkats av coronapandemin. Man har tittat på om de har känt oro för sina studier och vilka konsekvenser pandemin fick för deras livstillfredsställelse och framtidssyn. Forskarna följde samma studenter från hösten 2020 till dess att restriktionerna lyftes och universiteten började återgå till normal verksamhet våren 2022.

– Vi kan se att oron ökade markant under pandemins första år, för alla studenter oavsett tidigare erfarenhet av universitetsstudier. Detta påverkade också livstillfredsställelsen negativt. Studenter med begränsad erfarenhet av universitetsstudier innan pandemin slog till, och då särskilt nya studenter hösten 2020, upplevde generellt högre grad av oro jämfört med mer etablerade studenter. Denna skillnad höll fortfarande i sig våren 2022. Nya studenter som kände gott stöd från lärare och bra sammanhållning i klassen kände dock mindre oro, vilket visar på vikten av stöd och guidning under studietiden, säger Andrea Bohman, lektor vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet, en av forskarna bakom studien.

Studien ger viktig kunskap om de utmaningar som svenska universitetsstudenter har stått inför under pandemin och betonar vikten av att stödja nya studenter för att minska den akademiska stressen och förbättra studieupplevelsen.

Referens

Bohman, A., Eger, M. A., Hjerm, M., & Mitchell, J. (2023). COVID-19-induced academic stress and its impact on life satisfaction and optimism. A panel study of Swedish university students between 2020 and 2022. European Journal of Higher Education. Published. https://doi.org/10.1080/21568235.2023.2209707

Kontakt

Andrea Bohman
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 23