"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-08-30

Ökad kunskap om svensk arbetsmarknad

NYHET Ny avhandling ger underlag till framtida arbetsmarknadsåtgärder

Text: Elin Andersson

När ett samhälle drabbas av genomgripande ekonomiska kriser, som till exempel under Corona-pandemin, behöver politiker och beslutsfattare kunna bedöma vilka åtgärder som bör göras för att dämpa effekterna av chocken. I sin forskning tar Johan Holmberg, doktorand i nationalekonomi vid Umeå universitet, fram kunskap som kan hjälpa beslutsfattare att fördela samhällets resurser.

– I min avhandling Essays on Earnings Formation, Labor Market Dynamics, and Taxation har jag studerat den svenska arbetsmarknaden och hur individers inkomst varierar under arbetslivet. Till exempel har jag tittat på hur individer med olika karaktäristika, och arbetsmarknaden som helhet, påverkas av olika typer av chocker. Våra resultat visar att perioder med förhöjd risk för arbetslöshet ger långvariga negativa effekter som högre arbetslöshet, mindre rörlighet och ökad inkomstsosäkerhet på arbetsmarknaden. Vi ser också att yngre individer på arbetsmarknaden är känsligare för lågkonjunkturer än äldre. Detta kan till exempel motivera riktade åtgärder för yngre på arbetsmarknaden under lågkonjunkturer.

Resultat visar var åtgärder ger mest effekt

Johan Holmbergs forskning bygger på registerdata från Statistiska centralbyrån (SCB). Med hjälp av statistiska metoder som inkluderar datorsimuleringar kan han skapa modeller för att gemensamt studera inkomstbildning och sysselsättning.

– Tillsammans med mina kollegor har jag studerat hur arbetslöshet vid olika åldrar påverkar det svenska pensionssystemet. Vi kan se att om personer blir arbetslösa runt 40 års ålder har det störst effekt på ackumulationen av inkomstpension. Vi har också tittat på orsaker bakom ojämlikheter gällande inkomster i Sverige och kan bland annat se att konjunkturcykeln har relativt liten påverkan på inkomstojämlikheten. Detta är viktigt att vara medveten om de underliggande orsakerna bakom ojämlikhet, eftersom detta ger politiker en uppfattning om vilka åtgärder som kan vara effektiva för att minska inkomstskillnader.

Läs avhandlingen: Essays on Earnings Formation, Labor Market Dynamics, and Taxation

Om disputationen

Fredagen den 3 september försvarar Johan Holmberg, Handelshögskolan vid Umeå universitet, sin avhandling med den svenska titeln: Uppsatser inom Arbetsmarknadsekonomi, Inkomstbildning och Beskattning. Engelsk titel: Essays on Earnings Formation, Labor Market Dynamics, and Taxation.

Disputationen äger rum kl. 10:00 - 12:00, intresserade inbjuds att delta via zoom (Passcode: 248596)

Fakultetsopponent: Professor Mette Ejrnæs, Department of Economics, University of Copenhagen. Disputationen hålls på engelska.

Kontaktinformation

Johan Holmberg
Postdoktor
E-post
E-post
Telefon
090-786 99 13