Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-09-30

Ökad risk för astma om mormor rökte under graviditeten

NYHET Rökte din mormor när hon var gravid? I så fall har du och dina syskon runt 20 procent större risk att drabbas av astma. Det visar en ny, stor studie vid Umeå universitet. Resultaten presenteras idag vid en europeisk lungkongress i Amsterdam.

Andelen barn med astma har ökat snabbt de senaste 50 åren. Ett välkänt samband är att gravida som röker oftare får barn med astma och luftvägsbesvär. I en ny registerbaserad studie som följt över 66 000 barn kan nu forskare vid Umeå universitet slå fast att även mormödrars rökning under graviditeten ökar risken för astma hos deras framtida barnbarn.

– Styrkan i vår studie är att den baseras på uppgifter om rökvanor som samlats in av barnmorskor i samband med mödrars besök på mödravårdscentralen. Uppläggningen gör exempelvis att rökande kvinnor inte kunnat tacka nej att ingå i studien, inte heller har mammor till barn med astma kunnat bli överrepresenterade, säger professor Bertil Forsberg, som presenterar resultaten på förmiddagen den 30 september vid European Respiratory Society’s internationella kongress i Amsterdam.

Resultaten visar också att den förhöjda risken att utveckla astma kvarstod oavsett om barnets mamma rökte eller inte. Barn som inte själva varit exponerade för tobaksrök under fosterlivet hade ändå 10–20 procent ökad risk för astma om deras mormor rökt under sin graviditet. Och den ökade risken gällde inte bara under barnets första månader, utan kvarstod under hela förskoleåldern.

Men hur förklarar Umeåforskarna resultaten? Jo, astma orsakas av både arv och miljö, och att andelen barn med astma har ökat de senaste decennierna beror sannolikt till stor del på miljöförändringar. Men – senare års forskning har visat att en miljöfaktor som tobaksrök även kan leda till förändringar i hur vissa gener uttrycks. Sådana så kallade epigenetiska förändringar kan föras vidare till kommande generationer och påverka risken för sjukdom.

Docenten och barnläkaren Lennart Bråbäck, som ingår i forskargruppen, tror att studien kan öka förståelsen för astmasjukdomens utveckling.
– Det är välkänt att rökning under graviditet ökar risken för astma hos barnen. Rökning under graviditet har minskat kraftigt under de senaste årtiondena, men hittills har detta inte lett till att astma bland barn blivit ovanligare. En förklaring kan vara att tidigare generationers rökvanor fortfarande påverkar astmaförekomsten hos barnbarnen.

Rökvanor under graviditet har registrerats kontinuerligt inom mödrahälsovården i Sverige sedan 1982. Den nya studien från Umeå universitet omfattar över 66 000 barn vars mammor föddes i Sverige mellan 1982 och 1986. Forskarna har följt upp barnens eventuella behandling för astma till sju års ålder.

Kontaktpersoner:

Bertil Forsberg
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet
Telefon: 070-632 44 59

Lennart Bråbäck
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet
Telefon: 073-072 92 75

Pressbild Bertil Forsberg

Redaktör: Camilla Bergvall