"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-01-11

Ökar renbete markernas produktivitet?

NYHET Ekologen Johan Olofsson ställer sig frågan om renar kan öka sommarbetesmarkernas produktivitet. Forskningsrådet Formas har beviljat projektet nästan fyra miljoner kronor för en period av fyra år.

– Det känns spännande att få en möjlighet att förverkliga idéerna jag hade, säger Johan Olofsson, universitetslektor vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Tillsammans med sin forskargrupp kommer han att använda ett antal nya metoder för att studera hur renbete påverkar betesmarkernas produktivitet.

De kommer att mäta näringscirkulation i marken och växters tillväxt i renvallar som skapades av den intensiva renskötseln för flera hundra år sedan. Renvallarna är fortfarande synliga fast det aktiva nyttjandet har upphört för mer än hundra år sedan. Forskarna kommer också att använda sig av satelitbilder för att studera produktiviteten på samebynivå.

– Genom att dra nytta av både naturliga experiment som är mer än 200 år gamla och fjärranalys kan vi få en förståelse på större rumsliga skalor och tidsmässiga skalor än tidigare, säger Johan Olofsson.

Forskningen är viktig för förstå hur uthållig den nuvarande rennäringen är och för hur renar påverkar hur vegetationen i fjällen kommer att förändras i respons till ett förändrat klimat.

– Ny kunskap kan också vara en viktig grund för att utveckla skötselregimer för hur man skall bevara historiska renvallar som kulturminnen och för att utveckla optimala betesregimer i den framtida rennäringen.

Redaktör: Ingrid Söderbergh