"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-09-14

Ökat samarbete för hållbar stadsutveckling

NYHET Umeå kommun och Umeå universitet fördjupar sitt samarbete. En gemensam avsiktsförklaring ska göra Umeå till ”den nordliga kraften för hållbar stadsutveckling”. Avtalet undertecknades den 18 september i samband med konferensen ”Hard Rain: Whole Earth?”.

– Nu tar vi ytterligare ett steg framåt tillsammans med universitetet och näringslivet för att utveckla Umeå och den nordliga regionen med sikte på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle, säger Lennart Holmlund (S), ordförande, kommunstyrelsen, Umeå kommun.
– För att kunna möta de stora samhällsutmaningarna med lösningar som är långsiktigt hållbara krävs kunskap och samarbete. Våra olika roller är komplementära och nödvändiga. Vi ser med glädje och tillförsikt fram emot ett fördjupat samarbete, ett samarbete som redan har en lång historia, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

Presskonferens

Lennart Holmlund och Lena Gustafsson undertecknar avsiktsförklaringen klockan 12.30 vid brashörnan utanför Aula Nordica. I samband med det är medier välkomna till en pressträff fram till cirka 13.15. Några medverkande från konferensen ”Hard Rain: Whole Earth?” kommer också att närvara: Mark Edwards, grundare av Hard Rain Project; Björn Andersson, Sveriges chefsförhandlare i Rio; Lena Ag, generalsekreterare för kvinna till kvinna och Birgitta Heijer, tillförordnad landshövding i Västerbotten.
Värd för presskonferensen är Ingvar Rönnbäck, telefon: 070-604 72 01.

Ökat samarbete och nya mötesplatser

Satsningen ska bland annat öka samarbetet kring forskning och utveckling för hållbar stadsutveckling, både på nationell och internationell nivå. Den ska också skapa mötesplatser för forskning, samhälle och näringsliv för att uppmärksamma och lyfta fram Umeås kompetens inom området.

Söka finansiering

Parterna vill också samverka för att öka den externa finansieringen av Umeås gemensamma satsningar för hållbar utveckling. Under hösten förväntas regeringen ta beslut om pengar för en nationell satsning på hållbar stadsutveckling på några platser i landet och Umeå är en av kandidaterna. Väntade EU-satsningar på hållbar stadsutveckling i nästa programperiod 2014–2020 är också en bakgrund till avsiktsförklaringen.

Uppmärksammade projekt

Umeå arbetar på många sätt för hållbar stadsutveckling. Några uppmärksammade projekt är Energieffektivt byggande i kallt klimat, Laddhybridbussar i stadstrafik och Hållbara Ålidhem, där stadsdelen Ålidhem rustas upp för att minska energiförbrukningen i området, skapa trivsammare och tryggare utemiljö och omvandla området till en hållbar stadsdel.

Konferens för global hållbarhet

Avsiktsförklaringen undertecknas i samband med "Hard Rain: Whole Earth?", en öppen konferens för rättvis och hållbar global utveckling, tisdag 18 september i Aula Nordica, Umeå universitet. Representanter från internationella organisationer, forskare och experter inom hållbar utveckling ger sin syn på global hållbarhet, resultaten från Rio+20 och klimatförhandlingar med sikte på vad som behöver göras för en rättvis och hållbar global utveckling.
Konferensen är en del av SEE, Västerbottens hållbarhetsvecka, och ett samarrangemang av Globala Västerbotten, Region Västerbotten, Sida, Länsstyrelsen i Västerbotten, Umeå universitet och Umeå kommun.

Foto: Christina Hülsmann

Läs mer om konferensen ”Hard Rain; Whole Earth?” Avsiktsförklaring "Umeå – den nordliga kraften för hållbar stadsutveckling"

För ytterligare information, kontakta gärna:

Lena Gustafsson rektor Umeå universitet 090-786 53 50 073-079 42 91
lena.gustafsson@adm.umu.se

Lennart Holmlund (S) ordförande kommunstyrelsen Umeå kommun 090-16 12 01 070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se Agneta Marell vicerektor Umeå universitet 090-786 69 66 070-207 20 02
agneta.marell@adm.umu.se

Annika Nordlund ledamot Strategiska rådet för samverkan och innovation Umeå universitet 090-786 78 30
annika.nordlund@psy.umu.se

Åsa BäckströmmiljösamordnareUmeå universitet070-202 95 12asa.backstrom@adm.umu.se Albert Edman utvecklingsstrateg Umeå kommun 070-297 18 19
albert.edman@umea.se Sara Wård miljöstrateg Umeå kommun 090-16 14 26 070-611 45 51
sara.ward@umea.se

Redaktör: Karin Wikman