"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-04-16 Uppdaterad: 2024-04-17, 13:37

Fler vill studera vid Umeå universitet – antalet sökande ökar med 5,3 procent

NYHET Antalet sökande till Umeå universitet ökar med 5,3 procent till höstterminen 2024, jämfört med förra året. Flest antal förstahandssökande har Vårdadministrativa programmet, medan Läkarprogrammet i vanlig ordning har det största antalet sökande totalt. Intresset för högskolestudier är stort i hela landet.

Anmälan till höstterminen stängde den 15 april, och det finns ett stort intresse för högskolestudier i Sverige just nu. Totalt har 405 552 personer i Sverige skickat in minst en anmälan, en ökning på 8 procent jämfört med förra året.  

Till Umeå universitet ökade antalet anmälningar med 5,3 procent, från 68 371 till höstterminen 2023 till 72 004 anmälningar i år. Förra året hade antalet ansökningar minskat med 0,8 procent jämfört med 2022.  

– Det är en positiv trend att intresset för studier både i landet och vid Umeå universitet ökar, även om vi ligger under ökningen på riksnivå. Vi är mycket glada över att så många som 72 000 har sökt utbildningar hos oss, och att vi fortsatt håller positionen som Sveriges femte största lärosäte, säger Cathrine Norberg, vicerektor för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet. 

Universitets- och högskolerådet (UHR) konstaterar i en rapport att en försämrad arbetsmarknad liksom omställningsstudiestödet, för personer mitt i arbetslivet som vill studera vidare, kommer att få allt fler att välja högre utbildning det närmaste året. 

Många vill bli vårdadministratör 

Vårdadministrativa programmet är det mest sökta programmet sett till antalet förstahandssökande. Det är ett distansbaserat program inriktat mot vårdadministrativt arbete inom regioner, kommuner och privata vårdgivare. Programmet har varit populärt i flera års tid.

– Glädjande nog ser vi att vi även i år har ett högt söktryck till vårt program. Det visar att utbildningens innehåll och inriktning är eftertraktad, men även att distansutbildning är något som är eftersökt och att intresset för denna utbildningsform ökat efter pandemin, säger Jonatan Svanlund, programansvarig vid Vårdadministrativa programmet, och fortsätter:  

– Behovet av administrativ personal inom hälso- och sjukvården är fortsatt stort, vilket vi kan se i termer av hur många som får jobb efter vår utbildning. Vår ambition med utbildningen är även att ge våra studenter en bredd och ett helhetsperspektiv på sektorn som vi hoppas kan rusta dem inför framtidens arbetsliv. 

Det totala antalet sökande var högst till Läkarprogrammet, följt av programmen för att bli jurist, psykolog och distansutbildningen till socionom, med Vårdadministrativa programmet på femte plats. 

Positivt med många sökande till vårdyrken  

På topp tio bland det totala antalet sökande finns även programmen för att bli civilekonom, arkitekt, sjuksköterska samt studie- och yrkesvägledare, den sistnämnda som distansutbildning. Även Socionomprogrammet med utbildningsort Umeå ligger högt.

Att just flera av vårdutbildningarna har ett högt antal sökande tycker både Cathrine Norberg och Jonatan Svanlund är uppmuntrande.  

– Hälso- och sjukvården är i enormt behov av personal, och där spelar lärosäten en viktig roll i att tillgodose arbetsmarknaden med spetskompetens. Särskilt med den samhällsomvandling som pågår i norra Sverige, och som kommer att pågå under lång tid framöver, behöver vi se till att samhället står rustat för en växande befolkning i alla avseenden, säger Cathrine Norberg.

Antagningsbeskeden kommer den 11 juli.

Samtliga data kring ansökningen finns på på Universitets- och högskolerådets webbplats.

Kontaktinformation

Cathrine Norberg
Professor, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 43
Jonatan Svanlund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 21