"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-12-03

Olivier Keech utses till Gunnar Öquist Fellow

NYHET Den franske växtfysiologen Olivier Keech vid Umeå universitet, utses till Gunnar Öquist Fellow av Kempestiftelserna. Utmärkelsen innebär att han får tre miljoner till sin forskning och ett personligt pris på 50 000 kronor. Den internationellt välrenommerade forskaren Gunnar Öquist, professor emeritus, blir dessutom hans mentor.

– Det känns fantastiskt roligt och hedrande!, säger Olivier Keech, forskarassistent på Umeå Plant Science Centre vid Umeå universitet. Den här typen av anslag som inte är bundet till ett specifikt projekt är speciell eftersom det ger mig frihet att testa mina kreativa tankar – jag kan riskera lite mera och forska om det jag vill.

I sin forskning är Olivier Keech inriktad på växternas metabolism med speciellt fokus på mitokondrier i växters blad och deras funktioner i relation till fotosyntes och senescence, den process som sker när bladen gulnar. Han kombinerar fysiologiska och biokemiska studier med molekylära- och så kallade omics-metoder (ett samlingsnamn på ett flertal nya tekniker för att studera biologiska förlopp med en helhetssyn).

En av hans studier, ”post harvest shelf life”, handlar om hur man skulle kunna minska svinnet av grönsaker i livsmedelskedjan orsakat både av långväga transporter och lagring i butiker.

– Det vore bra om livsmedelsaffärerna slipper slänga bort så mycket dåliga grönsaker som de gör i dag. Genom att inducera mutationer och ändra på nyckelgener kan livet på grönsakshyllan förlängas upp till tre gånger. Vi har gjort framgångsrika experiment på modellplantan Arabidopsis och dessa resultat kan teoretiskt överföras på exempelvis kål, broccoli och raps.

Olivier Keech är både en hängiven forskare och engagerad lärare. Foto: Johan Gunséus

Förutom att vara en hängiven forskare med stort internationellt nätverk är Olivier Keech dessutom en mycket engagerad lärare. Han är involverad i det nystartade civilingenjörsprogrammet i bioresursteknik, som syftar till att utbilda ingenjörer för ett framtida hållbart samhälle. Han har också en framträdande roll på ett av de avslutande momenten i universitetets civilingenjörsutbildningar – projektkursen Design, Build, Test. Hans idé om ett ekosystem i miniformat förverkligades av en grupp studenter som byggde en prototyp med flera trofiska nivåer i ett kretslopp av näringsämnen och vatten. Prototypen har rönt både medialt intresse och intresse från skolor.

Det skulle vara intressant att driva vidare ett sådant mer tillämpat projekt och göra något för samhället, menar Olivier Keech.

– Om det är möjligt inom ramen för detta anslag skulle jag vilja utveckla idén och ta fram en ekosystemmodell som kan användas som ett pedagogiskt verktyg inom biologiundervisningen i skolan. Kanske är det möjligt att anställa en ingenjör som kan arbeta koncentrerat med projektet.

Olivier Keech kommer senast från en postdoktortjänst vid det välrenommerade Australian Center of Excellence in Plant Energy Biology i Perth i västra Australien. Han har dock funnit sig till rätta i kylan här i norr och trivs i Umeå, även om kultur och klimat är annorlunda från Loiredalen i Frankrike där han vuxit upp.

Biografi

Olivier Keech föddes 1979 i Montargis i Frankrike och växte upp i Loiredalen. Han studerade vid University of Tours 1997-2002 och tog 2001 en kandidatexamen i farmakologi och zoofysiologi och 2002 en masterexamen i växtfysiologi och biokemi. År 2002 åkte han som utbytesstudent till Umeå och gjorde ett examensarbete i skogsekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet. Därefter började han doktorera – studier som delades mellan University of Nancy och Umeå universitet. Han disputerade 2008 med en doktorsexamen i skogsekofysiologi från University of Nancy och en doktorsexamen i växtbiokemi från Umeå universitet. 2008-2011 fortsatte den akademiska karriären med en postdoktortjänst vid Plant Energy Biology Centre i the University of Western Australia i Perth, Australien. 2011 värvades han tillbaka till Umeå universitet och innehade 2011-2013 en postdoktortjänst. I dag arbetar han som forskarassistent.

Två pristagare 2015

Förutom Olivier Keech utses även Judith Felten, SLU-forskare vid Umeå Plant Science Centre, till Gunnar Öquist Fellow 2015 av Kempestiftelserna.
Läs mer om Judith Felten

För mer information, kontakta gärna:

Olivier Keech,Institutionen för fysiologisk botanik och Umeå Plant Science Centre, Umeå universitet090- 786 53 88
olivier.keech@umu.se

Länk till pressbilder
Foto: Johan Gunséus

Om Gunnar Öquist Fellow

Detta är fjärde året i rad som forskare har utsetts till Gunnar Öquist Fellow. Förutom ett forskningsanslag om tre miljoner kronor, som får disponeras fritt under tre år, får den utsedda även 50 000 kronor som ett personligt pris. Professor Gunnar Öquist, Umeå universitets kanske internationellt sett mest välkände forskare, ställer upp med sitt namn och sitt mentorskap för den utvalda personen. Genom sitt långvariga arbete i Kungl. Vetenskapsakademien och sina många kontakter med Nobelpristagare har han värdefull erfarenhet av banbrytande forskning, som kan komma den utvalda personen till del.

Tidigare mottagare

2014:
Piotr Matyba, institutionen för fysik, Umeå universitet
Fredrik Sandin, Institutionen för system- och rymdteknik, Luleå tekniska universitet

2013:
Linda Sandblad, institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet
Jean-Michel Roberge, institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU i Umeå

2012:
Edouard Pesquet, institutionen för fysiologisk botanik, Umeå universitet

Redaktör: Ingrid Söderbergh