Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 02 okt, 2017

Om jag ber dig lyssna, vad ber jag dig om då?

NYHET Är det vi som blivit röststyrda och inte bara de apparater vi använder? I en ny avhandling i Fri konst undersöker Janna Holmstedt ljuden som omger oss. I en resa in i lyssnandets gränstrakter tar hon avstamp i ett unikt arkivmaterial kring neurofysiologen John C. Lilly.

Om vi vänder uppmärksamheten mot ljuden omkring oss, träder världen fram på ett annat sätt än inför vår blick. Medan synfältet breder ut sig framför oss, omsluter ljudet oss. Vi simmar i ljud, drunknar. När det gäller våra sinnesintryck färdas inte bara ljudet snabbare än ljuset, det påverkar också vad vi ser. Vi tilltalas och guidas dessutom allt oftare av förinspelade och syntetiska röster både i privata och offentliga sammanhang.

Är det rentav vi som blivit röststyrda och inte bara de apparater vi använder? Det är hög tid att vända uppmärksamheten mot lyssnandet. Det menar Janna Holmstedt, som försvarar sin doktorsavhandling i fri konst Are You Ready for a Wet Live-In? Explorations into Listening.

Kontroversiella vetenskapliga experiment

Den resa in i lyssnandets gränstrakter som erbjuds i Holmstedts doktorandprojekt tar avstamp i ett unikt arkivmaterial kring neurofysiologen John C. Lilly. Lilly utförde kontroversiella vetenskapliga experiment med delfiner och även på sig själv under 1950- och 60-talet i USA. Lilly och hans forskarkollegor försökte bland annat lära delfiner att tala engelska och spelade in resultaten på rullband.

Men Lilly och hans kollegors experiment skulle komma att veckla ut sig till en komplex rymd av relationer som satte det mesta av vad som då togs för givet på spel. Detta blir ingången till en berättelse om de nya områden som det ”elektroniska örat” har öppnat upp: från upptäckten av valsång i oceanernas djup, ut i rymden och förhoppningen om att kunna kommunicera med annat intelligent liv i universum, till livmodern och den ljudmiljö fostret formas av.

Centralt i Janna Holmstedts undersökning av lyssnandet är en serie installationer och performance som har gjorts som del av avhandlingsarbetet. En av de delarna, ljudinstallationen Then, the bark, visas fram till den 5:e oktober på Konstfrämjandet i Umeå.

Are You Ready for a Wet Live-In? Explorations into Listening, sex konstverk och en essä, finns dokumenterat i form av en e-bok som även innehåller ljud, film och bild. Boken finns tillgänglig digitalt.

Kontakt:

Janna Holmstedt, janna.holmstedt@gmail.com tel. +46 70 970 07 10

Pressbilder

Om disputationen:

Fredag 6 oktober försvarar Janna Holmstedt, Konstnärliga fakulteten, Lunds universitet och Konsthögskolan vid Umeå universitet, sin avhandling Are You Ready for a Wet Live-in? Explorations into Listening.

Disputationen äger rum kl. 13.00 i Flexhallen, Bildmuseets suterrängplan, Östra Strandgatan 30 B i Umeå. Opponenter är Kristina Lindström, konstnär och lektor i design, Malmö högskola och Åsa Ståhl, konstnär och lektor i design, Linnéuniversitetet.

Läs mer om utställningen 

Läs mer om Janna Holmstedts arbete 

Redaktör: Per Melander