"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-10-03

Om UKÄs utvärdering av arbetet med att främja hållbar utveckling i tidningen Curie

NYHET Den andra oktober överlämnade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) rapporten ”Universitet och högskolors arbete med att främja en hållbar utveckling” till regeringen. Det är en tematisk utvärdering fokuserad på utbildning. Handelshögskolans rektor, docent Sofia Lundberg har ingått i UKÄs bedömargrupp som sakkunnig.

Ett tydligt resultat av utvärderingen är betydelsen av att ledningen tar ansvar och på ett medvetet och engagerat sätt adresserar hållbar utveckling. Det inkluderar såväl styrelse som rektor och olika centrala organ. Men det inkluderar också regeringen, som kan göra mer för att stimulera lärosätena.

För att klara klimatavtal och de globala hållbarhetsmålen krävs en omställning av samhället. Universitet och högskolor har här en nyckelroll eftersom vi utbildar människor som ska leda arbetet i decennier framåt.

Bedömargruppen ger omdömen om alla lärosäten och även förslag.

UKÄs Bedömargrupp

Professor Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling, KTH, ordförande, sakkunnigFil doktor Eva Friman, föreståndare Swedesd, Svenskt internationellt centrum för utbildning för hållbar utveckling, Uppsala universitet, sakkunnigDocent Sofia Lundberg, rektor Handelshögskolan vid Umeå universitet, sakkunnigKonstnärlig professor Henrietta Palmer, Chalmers, sakkunnigMed doktor Barbro Robertsson, miljösamordnare Göteborgs universitet, sakkunnigTekn doktor Håkan Rodhe, universitetslektor Lunds universitet, sakkunnigDocent Per Sund, universitetslektor vid Karlstads universitet och Stockholms universitet, sakkunnigFil doktor Göran Carstedt, egenföretagare och rådgivare med inriktning mot ledarskap för en hållbar framtid och hållbar affärsutveckling, arbetslivsföreträdareDoktorand Anna Mogren, Karlstads universitet, studeranderepresentant
Studerande Linn Svärd, Lunds universitet, studeranderepresentant

Läs mer i Vetenskapsrådets tidning Curie och på UKÄs webbplats