"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-01-31

Ont i käksystemet ställer tandvården inför problem

NYHET Smärta i käkarna är något som ökar bland befolkningen. Smärta och funktionsstörningar i käksystemet är redan idag en utmaning för allmäntandvården, och det kan bli en ännu större utmaning i framtiden. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

Text: Ola Nilsson

– De utmaningar som smärta och funktionsstörningar i käksystemet ställer tandvården inför handlar inte bara om tandläkarnas osäkerhet inför problematiken, utan är även en utmaning på ett organisatoriskt plan inom allmäntandvården, säger Aurelia Ilgunas, doktorand vid Umeå universitet.

utmaning på ett organisatoriskt plan inom allmäntandvården

I sin avhandling vid Institutionen för odontologi vid Umeå universitet visar Aurelia Ilgunas att bemanningssituationen på tandvårdskliniker, tid för behandlingar samt brist på fortbildning försvårar tandläkarnas beslutsfattande för omhändertagande av patienter med smärta och funktionsstörningar i käksystemet. Det handlar om både akuta och långvariga problem från käkmuskler och käkleder.

Patienternas erfarenheter

Detta dilemma framkom även vid intervjuer med patienter. I en av avhandlingens studier undersöktes patienternas erfarenheter av smärta och funktionsstörningar i käksystemet. Rätt omhändertagande i rätt tid var ett önskemål från patienterna, men det var något som sällan uppfylldes av allmäntandvården. Detta i sin tur berodde delvis på organisatoriska utmaningar inom allmäntandvården såsom tandvårdens tillgänglighet när det gäller klinikens resurser. En annan faktor som gick att se satte gränser för hur personer sökte och fick behandling för dessa problem, var patienternas ekonomi.

Inom projektet undersöktes även förekomsten av smärta och funktionsstörningar i käksystemet bland befolkningen. Det gick då att se en ökning av förekomsten av smärta i käksystemet i befolkningen, framför allt bland kvinnor. Kvinnor hade också en större risk att utveckla långvariga symtom. Detta tillsammans med identifierade organisatoriska utmaningar inom allmäntandvården kan bidra till ojämlikheter i tandvården. Ökningen av besvären kan ha flera orsaker. Bland annat kan det ha samband med att stress, ångest och depressioner också ökar.

Finns förbättringspotential

Sammanfattningsvis, pekar resultaten i avhandlingen på att det finns en förbättringspotential som förhoppningsvis kan möjliggöra rätt omhändertagande i rätt tid för den enskilda patienten. 

– Det återstår att ta reda på mer om beslutsfattande inom allmäntandvården på organisatorisk nivå eftersom de problem som avhandlingen visar på kan vara relevanta även för andra patientgrupper och inte enbart för patienter med smärta och funktionsstörningar i käksystemet, säger Aurelia Ilgunas.

Avhandlingen bygger dels på data från sammanlagt cirka 500 000 undersökningar under åren 2010 – 2017 vid Folktandvården i Västerbottens län, dels på intervjuer med cirka 40 patienter och allmäntandläkare i Region Västerbotten.  

Aurelia Ilgunas är specialisttandläkare inom bettfysiologi.

Om disputationen

Aurelia Ilgunas, Institutionen för odontologi, försvarar fredag 3 februari kl. 13 sin avhandling Smärta och funktionsstörning i käksystemet: longitudinellt och kvalitativt perspektiv. Opponent Malin Ernberg, Karolinska Institutet. Huvudhandledare Anna Lövgren. Sal B, våning 9, Norrlands universitetssjukhus