"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-05-03 Uppdaterad: 2024-05-06, 15:49

Öppen inbjudan till kick-off för IceLab Stress Response Modeling

NYHET Forskare inom life science på Umeå universitet är inbjudna att delta när IceLab lanserar sitt excellenscentrum för stressresponsmodellering. Kick-off-konferensen den 10 och 11 juni på Rotundan och Galaxen i Umeå universitet syftar till att främja samarbete och driva forskning om hur levande system anpassar sig till stress.

Är du en empirisk forskare inom livs- eller miljövetenskapen, en beräkningsforskare eller en matematisk modellerare och fascinerad av forskningsfrågor som:  


Vilka universella adaptiva mekanismer driver eller hämmar övergångar i levande system under stress?   
  
Under vilka förhållanden kan vi förvänta oss stabilitet, motståndskraft och resiliens, och när kommer kritiska övergångar och tippningspunkter att uppstå?  
  
Hur kan levande system skyddas, hanteras eller till och med konstrueras för att undvika skadliga övergångar, upprätthålla kritiska funktioner och förbättra önskade egenskaper?  

 
Om så är fallet är du välkommen att anmäla dig till IceLabs kick-off-konferens om stressrespons.  
  
"Denna kick-off-konferens är utformad för att hjälpa oss att identifiera kritiska forskningsluckor och verktyg för att förklara hur levande system anpassar sig till stress", förklarar centrumets chef Martin Rosvall, "och för att utveckla ett gemensamt språk för forskare som studerar anpassningsmekanismer till stress över biologiska skalor."  

Dag ett: invigning och internationella presentationer

Konferensens agenda utlovar en stimulerande blandning av aktiviteter. Dag ett bjuder på presentationer från internationella experter och tillfällen där forskare kan presentera sitt pågående arbete och utmaningar relaterade till stressreaktioner i levande system.  
  
"Vi ser fram emot inspirerande presentationer om universella mekanismer, nya metoder inom maskininlärning och nätverksvetenskap samt hemligheterna bakom framgångsrik tvärvetenskaplig forskning", säger Ludvig Lizana, en av centrets huvudforskare.   
  
Deltagarna uppmanas att delta mer på djupet genom att bidra med korta forskningspitchar kopplade till temat eller delta i diskussioner kring de ämnen som presenteras.  
  
"Vi uppmuntrar forskare att presentera sina unika utmaningar och metoder", säger Gabrielle Beans, koordinator för IceLab. "Detta kunskapsutbyte kommer att vara ovärderligt för att identifiera områden för samarbete och driva forskningen framåt."  
  

Dag två: nya projekt på gång

Dag två fördjupar sig i samarbetsmöjligheterna. Deltagarna kommer att delta i arbetsgruppssessioner som är utformade för att vårda "projektsticklingar" - forskningsidéer som kommer att vidareutvecklas i samarbete med Stress Response Modeling vid IceLab.  
  
"Vårt specifika mål är att etablera arbetsgrupper i slutet av den andra dagen", betonar Maria Fällman, huvudforskare inom centret, "med iterativa sessioner där vi delar in oss i olika grupper som dyker djupare in i särskilda forskningsområden. Vi planerar att identifiera projekt som ska drivas inom centret under de kommande åren." 
 

Öppet för alla forskare inom life science

Konferensen är ett unikt tillfälle för forskare med ett brett spektrum av life science-bakgrunder. "Vi uppmuntrar alla att delta i denna kick-off-konferens. Empiriker, modellutvecklare, teoretiker och bioinformatiker - alla är välkomna", säger Sebastian Diehl, huvudforskare inom centret. "Det här evenemanget handlar inte enbart om att dela och sprida kunskap, utan också om att främja samarbeten som kan förändra ens vetenskapliga angreppssätt. Vi hoppas att det nya centret kommer att hjälpa forskare att upptäcka samarbetspartners som kan omdefiniera deras vetenskapliga resor."     

Registreringen är öppen till och med den 31 maj

De som är intresserade av att delta i IceLab Stress Response Kick-Off Conference kan hitta mer information och registrera sig online. Antalet platser är begränsat, särskilt för den andra dagen, så tidig registrering uppmuntras.   
  
Sista dag för att anmäla intresse för att bidra med en forskningspitch är den 14 maj, och konferensregistreringen stänger den 31 maj.   
  
Besök konferensens webbplats för mer information och för att registrera dig: http://icelabexckickoff.se 

Kontakt för mer information