"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-01-18

Öppet för sen anmälan!

NYHET Du kan fortfarande göra en sen anmälan till vårens utbildningar! Vi på Institutionen för kultur- och medievetenskaper har flera kurser och program med platser kvar. Kolla igenom vårt utbildningsutbud och gör din ansökan redan idag!

Text: Jonas Vågström

Design och konsthantverk sedan 1980, 7.5hp

Kursen är en introduktion till design- och konsthantverkshistoria under de senaste decennierna. Fokus ligger på svenska förhållanden men genom utblickar till motsvarande utveckling i andra delar av världen skapas förståelse för hur design och konsthantverk är globala uttryck. 

Läs mer och ansök

Etnografi och kulturanalys, 7.5hp

Under kursen presenteras ämnets vetenskapshistoria, forskningsområden, etnografiska metoder samt kulturanalytiska perspektiv och begrepp såsom de tillämpas inom etnologiämnet. Studenterna får öva sig i etnologiskt fältarbete, såsom deltagande observation och tolkningsmetoder. Kursen är även del av Etnologi A.

Läs mer och ansök

Konst och antropocen, 7.5hp

I denna kurs behandlas hur konstfältet har relaterat till olika aspekter av antropocen under 1900-talet och fram till idag. Under de senaste decennierna har antropocen diskuterats som ett koncept för att förstå människans inflytande över livsbetingelser på jorden sedan industrialiseringens genombrott, ett inflytande som ses som så starkt att det går att tala om som en ny geologisk epok.

Läs mer och ansök

Kulturella perspektiv på vård: makt, identitet och bemötande, 7.5 hp

Sjukvård regleras av definierade formella uppdrag och av beprövad vetenskap och kunskap, men vård styrs också omedvetet av vardagliga rutiner och kulturella föreställningar, exempelvis om sjukdomar, om dem som söker och får vård, och om dem som ger vård. Den här kursen fokuserar på just kulturella perspektiv på vård. Den ger utrymme för reflektion över vårdens förgivettaganden och de konsekvenser dessa kan ha för hur vården formas och upplevs.

Läs mer och ansök

Magisteruppsats i etnologi, 30hp

Kursen ger en fördjupad orientering i kunskaper om kulturteori, etnografiska metoder och etnografiskt fältarbete. I kursen ingår att utveckla tillämpning av teori och metod genom övningar och utformandet av en egen studie genom problemformulering, fältarbete, analys och skrivande av uppsats.

Läs mer och ansök

Muntligt berättande för socialt och kulturell hållbarhet, 7.5hp

Berättelser används som en social, kulturell och ekonomisk resurs inom arenor som vardagsliv, arbetsliv, lärande, scen och kulturarv. Denna kurs tar avstamp i muntligt berättande som grundläggande kommunikationsform och vänder sig till studenter och yrkesverksamma som vill bredda sin kompetens inom det muntliga berättandets teorier, metoder och praktik.

Läs mer och ansök