"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-02-06 Uppdaterad: 2023-02-09, 13:26

Öppna nätbaserade utbildningar ska stödja klimatomställningen

NYHET Miljö, klimat och hälsa och Hållbar utveckling ur ett pedagogiskt perspektiv, det är två av de öppna nätbaserade utbildningar som Umeå universitet erbjuder yrkesverksamma som vill kompetensutveckla sig.

Text: Josefin Laestadius

Universitetet har tillsammans med åtta andra lärosäten tagit fram öppna nätbaserade utbildningar som riktar sig till yrkesverksamma som vill kompetensutveckla sig inom sitt kunskapsområde, eller kanske lära sig något nytt. Samtliga utbildningar är öppna för alla att ta del av och syftar till att ge kompetensutveckling som bedöms vara särskilt viktig för att stödja samhällets klimatomställning.

– Vi är glada över att kunna bidra till att såväl yrkesverksamma som andra kunskapstörstande kan välja från ett brett utbildningsutbud med betydelse för både kompetensförsörjning och klimatomställningen. Alla steg i rätt riktning är viktiga i det gemensamma arbetet med att nå de klimatpolitiska målen, säger Cathrine Norberg, vicerektor med särskilt ansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Umeå universitet har utvecklat de tre utbildningarna nedan samt en fjärde utbildning i samarbete med Luleå tekniska universitet, LTU.

  • Miljö, klimat och hälsa
  • Hållbar utveckling ur ett pedagogiskt perspektiv
  • UMA talks climate change - Climate Adaptation of the Built Environment
  • Vätgas för nyfikna: Vad är vätgas och varför är det viktigt? (Samarbete med LTU)

Utgångspunkten för hela det utbud som tagits fram inom satsningen har varit samhällets behov.

–  Till exempel framförde Skellefteå kommun behovet av en utbildning för att inspirera och stödja yrkeslärares undervisning med hållbar utveckling. Dialogen med universitetet resulterade i att Pedagogiska institutionen utvecklade kursen Hållbar utveckling ur ett pedagogiskt perspektiv, säger Cathrine Norberg.

Alla utbildningar finns på plattformen Learning 4 professionals. Utbildningarna är en del av regeringssatsningen Öppet för klimatet.

Vad är Öppet för klimatet?

Utbildningarna är en del av ”Öppet för klimatet”, ett regeringsuppdrag där Uppsala universitet har en samordnande roll. Varje lärosäte har fått 1,9 miljoner kronor för arbetet med att ta fram utbildningarna.

Läs mer om regeringsuppdraget