Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-06-03

Organisationer behöver strategier för en alltmer digitaliserad värld

NYHET I takt med att vår omvärld digitaliseras vävs informationsteknik och praktik samman inom en rad tillämpningsområden. Då teknikförändringar sker snabbare än övrig organisationsutveckling behöver organisationer skapa förmåga till samevolution av IT- och affärsstrategier. – Organisationer behöver utveckla kapacitet för att hantera, och dra nytta av, skillnader i evolutionärt tempo mellan tekniska och organisatoriska komponenter, konstaterar informatikern Johan Sandberg i en avhandling som han försvarar vid Umeå universitet den 5 juni.

Utvecklingen inom IT-området går i ett rasande tempo, såväl för teknisk kapacitet som för användningsmönster. Allt fler strömmar film till sina mobiltelefoner, mäter träningsaktiviteter i realtid genom pulsklockor med GPS och hämtar information från sociala nätverk istället för att fråga kontorsgrannen. Det kontinuerliga och snabba flödet av IT-innovationer skapar en rad nya möjligheter men också utmaningar för dagens organisationer.
– IT är idag tätt sammanflätat med företags och organisationers verksamhet. Det innebär att digitala strategier behöver utvecklas, oavsett om organisationen ligger i frontlinjen för IT-baserad innovation eller enbart hanterar de allra nödvändigaste förändringarna, säger Johan Sandberg.

Olika strategier

I Johan Sandbergs avhandling identifieras olika strategier för att hantera så kallad samevolution, det vill säga harmoniserad förändring, mellan IT- och affärsstrategier.

Företag som Google eller Apple kan tillämpa strategier baserade på att de mest lämpade innovationerna överlever genom att plattformar görs tillgängliga som andra aktörer får vidareutveckla specifik funktionalitet på. Därigenom får man inte bara tillgång till en stor grad av variation utan sprider också ut risker.

– Inom marknaden för exempelvis industriella styrsystem fungerar denna strategi sämre. Där kan misslyckanden innebära stora kostnader med risk för fysiska skador i de miljöer där tekniken används. Där tillämpar istället företag som ABB strategier baserade på extern selektion, det vill säga innovationer som är framgångsrika och blivit anammade som standard anpassas till tillämpningsområdet, förklarar Johan Sandberg.

Även inom industrier där IT traditionellt sett inte ses som själva kärnverksamheten uppstår den här typen av frågor. Många organisationer använder sig till exempel av affärssystem som omfattar hela verksamheten. När sådana affärssystem implementeras står organisationer inför valet att använda standardiserade system eller anpassa sina egna processer för att uppnå harmonisering. I takt med att leverantören släpper uppdateringar förändras systemen gradvis, användarorganisationer står därmed inför valet att anpassa processer efter systemförändringar eller filtrera och anpassa leverantörens utveckling av system.

– En av de organisationer jag studerat, Norrmejerier, gjorde till exempel ett aktivt val att själva anpassa systemet till processer där dessa bedömdes som verksamhetskritiska. Konsekvensen är anpassade lösningar och bättre verksamhetsstöd men mer krävande och svårföränderliga system. Hur en optimal balans mellan IT och verksamhet som evolutionära drivkrafter ser ut är ofta svårt att identifiera. Några av de avgörande faktorerna är balansen mellan risk och belöning från förändring, organisationens konkurrenssituation, samt förmåga att kapitalisera på specifik funktionalitet, säger Johan Sandberg.

Utvecklingsanalys, kompetens, kapacitet

För att bygga väl fungerande digitala strategier behöver organisationer noggrant följa både IT-utvecklingen och förändringar i den omgivande miljön. Dessutom behöver de bygga kompetens för att analysera vilka förändringar som är betydelsefulla och hur dessa kan omsättas i verksamhetsförändring.

– Uthålligt och framgångsrikt digitalt strategiarbete kräver förmåga att uppmärksamma betydelsefull variation, kompetens att utvärdera såväl teknik som affärsmöjligheter för att göra lyckosamma val och slutligen kapacitet att transformera IT och praktik, menar Johan Sandberg.

Högupplöst porträttfoto 

Fotografens namn: Taline Jadaan

Läs hela eller delar av avhandlingen

Om disputationen:

Torsdagen den 5 juni försvarar Johan Sandberg, institutionen för informatik, Umeå universitet sin avhandling med den svenska titeln: Digital abilitet: En undersökning av samevolution mellan IT- och affärsstrategier. Engelsk titel: Digital Capability: Investigating Coevolution of IT and Business Strategies

Fakultetsopponent är professor Ola Henfridsson, Department of Information Systems & Management, Warwick Business School, The University of Warwick, UK.

Disputationen startar kl. 10:00 i hörsal MA121, MIT huset, Umeå universitet.

För mer information, kontakta gärna:

Johan SandbergInstitutionen för informatik vid Umeå universitetE-post: johan.sandberg@informatik.umu.se
Tel: 090 – 786 57 67, 073 – 811 76 72

Redaktör: Maja Bonta