"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-12-09

Organisatoriska rutiner vid arbete i stabsläge

NYHET Ola Lindberg och Oscar Rantatalo, Pedagogiska institutionen, har tillsammans med Markus Hällgren på Handelshögskolan vid Umeå universitet fått klartecken att sätta igång med projektet ”Organisatoriska rutiner i stabsarbete: att öka samhällets beredskap för extrema händelser?” Riksbankens jubileumsfond har nyligen beslutat att finansiera det treåriga projektet med drygt 5.3 miljoner.

Forskarna ska undersöka organisatoriska rutiner i stabsarbete genom en jämförande analys av fyra organisationer centrala för samhällets beredskap vid extrema händelser; Länsstyrelsen, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och Polisen. Syftet är att utveckla ett nytt ramverk för att förstå rutiner och rutiners funktion vid extrema händelser då organisationer går in i stabsläge, samt att testa och praktiskt omsätta detta ramverk i de studerade organisationerna.

Motiven till varför projektet är viktigt bygger dels på ett identifierat behov hos organisationerna själva, dels av de ökade utmaningarna med fler och allvarligare extrema händelser i samhället. Slutligen motiveras projektet av en klart identifierad kunskapsbrist när det gäller rutiners roll vid extrema händelser. Projektet syftar således i förlängningen till att bidra till samhällets ökade beredskap i en alltmer orolig värld präglad av klimatförändringar, flyktingströmmar och terrorhot.

Den regionala Polisens, Försvarsmaktens, Säkerhetspolisens och Länsstyrelsens (Västerbotten) stabsarbete ska undersökas genom etnografiska studier av både särskilda händelser och förberedelse inför desamma. Varje organisation undersöks av en forskare i teamet som genomför intervjuer, observationer och dokumentstudier som sedan jämförs.

Kunskapsforum Region Nord

Kunskapsforum Region Nord är ett unikt samarbete mellan myndigheterna och forskare. Det är initierat av Markus Hällgren i samarbete med framför allt Lars Wahlberg inom Polismyndigheten. I Kunskapsforum Region Nord diskuterar myndigheterna och forskargruppen löpande stabsarbetets utmaningar i syfte att lära av varandra och utveckla verksamheterna. Kunskapsforumet kommer att fungera som en testarena för de teoretiska innovationer som projektet bidrar med.

Kontakt

Ola Lindberg

Ola Lindberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 67

Markus Hällgren

Oscar Rantatalo

Oscar Rantatalo
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 64