"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-05-16

Outsoursad ideologi - debatt om samhällsentreprenörskap

NYHET Fler och fler startar och driver företag utifrån en ideologisk drivkraft. Vad innebär det för näringsliv, politik och inte minst vår vardag?

Vad innebär det att driva projekt utifrån en ideell drivkraft och vilka utmaningar ställs en idéburen verksamhet inför på en konkurrensutsatt marknad, där fokus på lönsamhet och resultat är hög?

Är det samhällsentreprenörernas roll att driva på samhällsutvecklingen? Värna om välfärden, miljön och ifrågasätta organisationers och företags etik och moral?

                                                                                       Carlos Rojas

Den 23 maj kommer Carlos Rojas, samhällsentreprenör, han håller ett föredrag om sin syn på samhällsentreprenörskap, sina erfarenheter och kopplingen till humaniora. Carlos Rojas har gjort sig känd med bl. a förortstidningen Gringo, som han drev tillsammans med Zanyar Adami. Gringo var från början en bilaga i Metro men utvecklades till en egen tidning och flera andra verksamheter, bland annat kulturfestivalen Hoodsfred och föreläsningar om mångfald. I sitt senaste projekt jobbar Carlos Rojas för att åstadkomma en förändring i Sveriges miljonprogram.

Föredraget följs av en debatt kring ämnet med Carlos Rojas, Karin Linder, ordförande i DIK, professor Inge-Bert Täljedal, rektor för Umeå universitet 1999 - 2005 och ordförande för Umeå kommunfullmäktige 1994 - 1998, och Anders Blom, förbundsdirektör för Svenska Samernas Riksförbund och seniorkonsult.

Tid & plats: onsdag 23 maj, kl 14-17, Auditoriet, Arkitekthögskolan
Anmälan: senast den 21 maj till mats.reinhold@adm.umu.se

Läs mer om Outsoursad ideologi - debatt om samhällsentreprenörskap

Redaktör: Per Melander