"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-04-17

Oväntat uppsving för vissa utbildningar

NYHET Läkare, ekonom, ingenjör och arkitekt – det är utbildningar som lockar mest ansökningar för höstterminen 2020. Däremot följer Umeå universitet inte rikstrenden vad gäller stor ökning av sjuksköterskeutbildningarna.

Text: Johanna Fredriksson

Torsdagen den 16 april offentliggjorde Universitets- och högskolerådet, UHR, statistik över ansökningar till höstterminen 2020. Ett rekordår såväl nationellt som lokalt.

Ingenjörsutbildningar är en grupp som ökat mest på Umeå universitet.
– Det är kul, men lite oväntat, säger Heidi Hansson, vicerektor. 

– Det är ju utbildningar som vi inte alltid lyckats fylla och nu har de ökat med nästan 30 procent. 

Ingenjörsutbildningarna har traditionellt sett varit mansdominerade. En förklaring till uppsvinget skulle kunna vara att en del jobb inom mansdominerade branscher, som inte kräver utbildning, har försvunnit eller är i riskzonen i och med effekterna av Coronapandemin. Det i sin tur kan leda till att friställda och permitterade arbetare tar tillfället i akt att vidareutbilda sig eller växla spår.

Kan kanske också kopplas till effekter av Covid-19 som får fler att få upp ögonen för den viktiga samhällsbyggande insats som ingenjörerna har

Samtidigt visar nyligen publicerad analys från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, att allt fler kvinnor tar civilingenjörsexamen. På tio år har andelen kvinnor ökat från 28 procent till 35 procent (läsåret 09/10– läsåret 18/19). Vilket innebär att en bredare målgrupp lockas till ingenjörsyrken.
– Uppsvinget för ingenjörsutbildningarna kan kanske också kopplas till effekter av Covid-19 som får fler att få upp ögonen för den viktiga samhällsbyggande insats som ingenjörerna har och därigenom locka fler att söka, säger Heidi Hansson.

Så har söksiffrorna förändrats

Så här ser förändringen ut på ett urval av utbildningarna mellan ansökningarna till höstterminen 2019 och höstterminen 2020.
Läkare: 29,75%
Socionom: 5,79%
Ekonomi: 24,04%
Ingenjör: 29,90%
Psykolog: 12,38%
Sjuksköterska: 17,22%
Lärare: –16,82%
Jurist: 14,59%
Basår: 14,67%
Arkitekt: 27,55%

Klicka här: Se graf över förändringen över tid

Klicka här: Tabell över förändringen över tid

Vad gäller ekonomutbildningarnas uppsving tror hon kan bero på att det varit stort fokus på både företags- och nationalekonomi den senaste tiden som fått sökande att fatta intresse. 

Vilken anledning som gjort att arkitektutbildningen ökat med drygt 27 procent är svårare att få svar på, kanske har den blivit mer välkänd och etablerad så här drygt tio år efter invigningen.

Läkarutbildningen och har också ökat med närmare 30 procent, vilket inte var oväntat.

Däremot har sjuksköterskeutbildningen på Umeå universitet inte lockat i lika stor grad som den nationella statistiken visar, vilket är en ökning på 34 procent eller runt 5 200 personer jämfört med förra höstterminen. I Umeå är ökningen drygt 17 procent, från sammanlagt 511 förstahandssökande höstterminen 2019 till 599 hösten 2020.
– Varför det inte blev någon större ökning i Umeå vet jag inte. Jag hade förväntat mig en ökning på sjuksköterskesidan, säger Heidi Hansson.

Men den nystartade sjuksköterskeutbildningen på distans med möjlighet för ett antal studenter att göra VFU i Lycksele-området rönte stort intresse och fick ett högt söktryck – 41 sökande på 4 platser. 

– Om denna modell faller väl ut kan den vara värd att prova också inom andra utbildningsprogram, säger Heidi Hansson.

Lärarprogrammet minskat

Vad gäller lärarutbildningen har ansökningarna minskat med nästan 17 procent, från 654 förra hösten till 544 till kommande höst.
– Det är ju tråkigt, säger Heidi Hansson, som ännu inte har någon närmare analys på varför det blev så.

Men lärarutbildningen har över tid svängt en del mellan ökning och minskning.
– Det jag kan säga är att det fortfarande finns möjlighet att komma in på en lärarutbildning och vi erbjuder flera olika typer av flexibla undervisningsmodeller som gör det möjligt att läsa på distans.

Som tidigare känt har Umeå universitet överlag ökat antalet ansökningar med drygt 10 000 från fjolårets ansökan till höstterminen.
Heidi Hansson tror att läget med Coronapandemin spelar in. Dels brukar utbildning vara ett attraktivt alternativ när det är skakigt för ekonomin. Nu är det dessutom väldigt osäkert på arbetsmarknaden och kan vara särskilt svårt för nyblivna studenter att ta sig in där, det kan kännas tryggare då att börja studera och inte ta ett sabbatsår som många annars gör. Och möjligheten att ta ett sabbatsår för att resa och upptäcka världen går högst troligt bort nu också. 

– Så det kan ju vara att de som ändå skulle ha sökt till höstterminen 2021 söker redan nu, säger Heidi Hansson.