"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-12-09

Paneldebatt om återväxten av framstående forskare – Obs! Kl. 14.15

NYHET Möjligheterna för unga forskare att etablera sig som självständiga och framgångsrika har diskuterats livligt under senare år. Frågan är om de insatser som har genomförts för att förbättra situationen är tillräckliga för att kunna säkra återväxten? Fredagen den 13 december debatteras ämnet vid Umeå universitet, och deltar gör bland annat Lena Gustafsson, Göran Sandberg och Gunnar Öquist.

Unga forskare i Sverige underpresterar i förhållande till unga forskare i jämförbara länder, dessutom upplever forskarna i Sverige att möjligheterna att etablera sig är både svåra och slumpartade. Villkoren för finansiering och meriteringstjänster är centrala delar av den debatt som har förts på området under senare år.

Samtidigt som anställningsformerna för unga forskare förändrats så det även initierats stora nationella och lokala satsningar på denna forskargrupp. I den paneldebatt som hålls vid Umeå universitet, fredag den 13 december, diskuteras om de förändringar som har genomförts på området är tillräckliga för att säkra återväxten av framstående forskare. Eller är det så att förutsättningarna för unga forskare att bedriva forskning och att etablera sig som självständiga och framgångsrika fortfarande är dåliga i Sverige?

Paneldebatten går av stapeln den 13 december kl. 14.15 (Obs! Ny tid!) i Hörsal A, Samhällsvetarhuset. Alla intresserade är varmt välkomna!

Program

14.15 Karriärvägar vid Umeå universitet
Maria Fällman, prodekan vid medicinska fakulteten, Umeå universitet.

14.45 Paneldebatt
Moderatorer:Elin Chorell och Stefan K Nilsson, Future faculty, medicinska fakulteten, Umeå universitet.
Medverkande:Anders Bergh, dekan vid medicinska fakulteten, Umeå universitet.Sven Bergström, prefekt vid institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet.Christian Broberger, Sveriges unga akademi.Fredric Carlsson, Junior faculty Lund.Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.Göran Magnusson, ordförande i Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning.Göran Sandberg, verkställande ledamot i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.Marianne Sommarin, vicerektor forskning, Umeå universitet.
Gunnar Öquist, Fd Sekreterare Kungliga vetenskapsakademin.

Ca 16.00 Frågestund

16.15 Slut

Future faculty är en intresseorganisation för yngre disputerade forskare som bedriver aktiv forskning men saknar fast anställning vid medicinska fakulteten. Future faculty ska verka stödjande för yngre forskare genom informationsspridning inom karriärrelaterade områden men också facilitera yngre forskares nätverksbildande inom och utanför den medicinska fakulteten och Umeå universitet.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz