"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-11-23

Partnerskapsdag mellan Umeå universitet och Region Västerbotten

NYHET En första partnerskapsdag mellan Umeå universitet och Region Västerbotten genomfördes digitalt under torsdagen. Dagen bestod av diskussion och reflektion kring fyra olika områden som samarbetet är tänkt att fokusera på.

Text: Alekzandra Granath

Umeå universitet har sedan länge samarbetat med Region Västerbotten, inte minst gällande hälso- och sjukvården. Men nu vill partnerna fördjupa och sprida samarbetet till andra områden genom det samverkansavtal som undertecknades i januari 2019.

Under torsdagen hölls en första partnerskapsdag för att titta på hur man kan arbeta kring de fyra olika fokusområdena, däribland artificiell intelligens (AI) och digitalisering. Dieter Müller, vice rektor vid Umeå universitet, modererade partnerskapsdagen och han berättar att syftet med det strategiska partnerskapet är att skapa ömsesidig nytta för kärnverksamheter inom Region Västerbotten och Umeå universitet.

– All samverkan ska i slutändan leda till att universitetets forskare producerar bra och relevant forskning, så det är helt enkelt en investering i att skapa förutsättningar för att detta sker. I det här sammanhanget är det också viktigt att se att goda idéer ofta uppstår i möten mellan människor.

Kompetensförsörjning, digitalisering och E-hälsa, AI samt forskningsinfrastruktur är de fokusområden som togs upp under mötet. Dagen bestod till stor del av att lyfta goda exempel inom områdena men gav också utrymme för diskussion och reflektion kring hur de båda parterna skulle kunna samverka på ovan nämnda områden. Bland annat diskuterades Northvolts etablering i Skellefteå och hur det kommer att påverka samhällsstrukturen. Här diskuterade bland annat forskare vid Umeå universitet och utvecklingssamordnare vid Region Västerbotten eventuella problem och frågetecken för att kunna lösa kompetensförsörjningen.

Västerbotten känt för sin kreativitet

Med på partnerskapsdagen fanns också Regiondirektören Kent Ehliasson som tidigare arbetat i Stockholm och påtalade det goda rykte Västerbotten har i huvudstaden.

– Västerbotten är väldigt känt för att vara snabbfotade och jobba mycket tillsammans. Det är kreativt och det händer saker här. Den andan är oerhört betydelsefull och ett sådant rykte i huvudstaden är väldigt positivt, berättade han under sin inledning på partnerskapsdagen.

Han berättade också att samarbeten över olika gränser skapar en helt annan kreativitet och andra infallsvinklar vilket är nyttigt för medarbetare och organisationen. Det är något som Dieter Müller håller med om.

– Det är alltid viktigt att skapa nya kontaktnät och ta ned eventuella barriärer för samarbetet och jag är övertygad om att den här dagen också bidragit till detta. Nu är nästa steg i första hand upp till de enskilda deltagarna att förvalta de idéer som förhoppningsvis uppstått under dagen. Jag har redan blivit kontaktad angående Företagsforskarskolan som är ett sätt att organisera och finansiera gemensamma initiativ.  Enheten för forskningsstöd och samverkan kan också tillhandahålla visst stöd för att utveckla idéer och ta fram kompletta ansökningar, berättar han.

Partnerskapsdagen var startskottet på ett långvarit samarbete som ska utvecklas i takt med att den växande ömsesidiga nyttan skapas för parterna.

– Jag ser inte det här som ett projekt med tydlig början och slut utan ett långvarigt samarbete. Som strategiska samverkanspartners ska vi helt enkelt ha en ständigt pågående dialog om aktuella frågeställningar.

Här kan du läsa mer om Umeå universitets strategiska partnerskap

www.aurora.umu.se/utbildning-och-forskning/stod-till-forskning/samverkan-och-innovation/strategiska-partnerskap/

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig till Annika Nordstrand på Enheten för forskningsstöd och samverkan. annika.nordstrand@umu.se. 090-786 68 83