"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-05-05

Paula Mählck besöker Sociologiska institutionen

NYHET Paula Mählck har forskat om akademisk rörlighet i gränslandet mellan utvecklingsbistånd och forskningspolitik. Fredag 9 maj kommer hon till Sociologiska institutionen och presenterar en tentativ teoretisk ram för att förstå mobilitet, kropp och ojämlikhet i akademin.

Paula Mählck, Institutionen för pedagogoik och didaktik vid Stockholms universitet och forskare vid Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala, är inbjuden till Sociologiska institutionen för att presentera resultaten från sitt senaste forskningsprojekt.
Trots att akademisk rörlighet är politiskt prioriterat i hela världen, finns det nästan inga uppgifter på hur det efterlevs. Paulas forskningsprojekt fokuserar på förutsättningar för akademisk rörlighet och vad som händer när kvinnor och "rasifierade" minoriteter får en "priviligierad" position. Vilka är villkoren för samexistens och hur påverkar rörlighet samspelet av dessa processer?

Kom och lyssna på fredag. Seminariet ges på engelska.