"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-01-30

Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet är med och utvecklar lärarutbildningen i Norge

NYHET Under två dagar i slutet av januari har området Lärande och IKT (LICT), vid Pedagogiska institutionen, haft besök av norska kollegor från The Centre for Professional learning in Teacher education.

The Centre for Professional learning in Teacher education – ProTed, är det första centret som fått statusen Center för framstående utbildning i Norge. ProTed, som är ett femårigt projektsamarbete mellan Universitetet i Oslo och Universitetet i Tromsø, syftar till att utveckla en forskningsbaserad och praxisnära lärarutbildning. Pedagogiska institutionen och LICT-området finns med som en samarbetspartner inom området ”Digitala lärmiljöer”.

Under två dagars intensiva möten har lärare, doktorander och forskare inom LICT presenterat sitt arbete. Tillsammans med ProTed har gruppen diskuterat möjligheter och strategier för framtida samarbete som kan omfatta forskning, utbildning och utvecklingsarbete.
Läs mer om Senter for fremragende utdanning