"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-02-28

Pedagogiska pristagare jobbar för ökad kvalitet i utbildning

NYHET För sitt systematiska arbete med att utvärdera och utveckla kvaliteten i sina utbildningar tilldelas Handelshögskolans kommitté för utbildning och lärande (KUL) Samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2023.

Text: Elin Andersson

2023 års pedagogiska pris vid Samhällsvetenskapliga fakulteten tilldelas Jessica Fahlén, Sofia Isberg, Maria Karlsson, Ulrica Nylén, Malin Näsholm, Tomas Raattamaa och Magnus Wikström, samtliga vid Handelshögskolan, Umeå universitet. De är alla medlemmar i KUL.

– Handelshögskolan består av tre enheter som forskar och undervisar inom tre olika ämnen: företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Trots att vi verkar inom olika fält ska vi anordna utbildningar tillsammans, och för att få en överblick, samordna oss och säkerställa kvalitén på våra program bildade vi 2019 KUL, berättar Sofia Isberg, lektor i företagsekonomi och ordförande i KUL.

Sedan 2018 är Handelshögskolan ackrediterad av AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business), ett internationellt kvalitetssystem för handelshögskolor. Ackrediteringen ställer höga krav på kvalitén på Handelshögskolans utbildningar, och för att leva upp till de kraven använder man sig av ett kvalitetssystem kallat ”Assurance of Learning” (AoL).

– Med hjälp av AoL arbetar vi nu med kvalitetsuppföljning och kvalitetsförbättring i en årlig cykel. Arbetet påbörjades redan inför ansökan om AACSB-ackrediteringen och var inledningsvis centraliserat. 2022 påbörjade vi ett arbete för att kvalitetsarbetet ska genomföras närmare programmen. Målet är ett helt decentraliserat system drivet av ett brett engagemang från programsamordnare och lärare, men koordinerat av KUL, fortsätter Sofia Isberg.

Efter att Handelshögskolan började jobba med AoL så genomsyrar kvalitetsutveckling utbildningen under ett programs gång.

– Vi måste ständigt fråga oss: undervisar vi om det som är mest relevant? Ger våra utbildningar studenterna de kompetenser de sedan behöver i arbetslivet? Att ständigt jobba med kvalitén blir en form av självvärdering som är nyttig för både oss och studenterna.

– Kvalitetsarbetet organiseras av KUL men involverar all personal på Handelshögskolan. Vi som undervisar enas tillsammans om vilka mål vi vill uppnå. Vi har nyligen till exempel träffats i hela personalgruppen och genom workshops arbetat fram vilka kompetenser vi vill att studenter ska ha när de har läst en utbildning hos oss. Att studenterna ska nå dessa kompetenser blir sedan mål vi arbetar mot. Som lärare är det roligt när alla jobbar åt samma håll. Man förstår bättre hur just den kurs som jag undervisar på bidrar till slutmålet – det vill säga att studenten har med sig användbara kompetenser efter examen, säger Sofia Isberg.

Priset består av diplom och en prissumma på 30 000 kr, och kommer att delas ut i samband med universitetets vårpromotion 2023.

Kontaktinformation

Sofia Isberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 53