"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-12-16

Pedagogiskt meriterade lärare vid Umeå universitet

NYHET I Umeå universitetets pedagogiska meriteringsmodell har idag totalt 302 meriterade och excellenta lärare utnämnts. Vid senaste utlysningen, hösten 2021, tillkom 18 meriterade och 12 excellenta lärare.

Vartannat år hålls en ceremoni och festmiddag för att uppmärksamma de lärare som utnämnts de senaste två åren. Årets ceremoni var planerad till oktober, flyttades fram till december men är nu framskjuten på grund av utvecklingen av pandemin.

Vi hoppas verkligen kunna genomföra ceremonin under våren 2022, den är efterlängtad

Det säger Heidi Hansson, ordförande i nämnden för högskolepedagogisk meritering samt vicerektor med ansvar för utbildning.

Under hösten har nämnden för högskolepedagogisk meritering reviderat handläggningsordningen för den pedagogiska meriteringsmodellen. Den reviderade handläggningsordningen, anvisningar och guide för dokumentation av pedagogiska meriter kommer finnas på intranätet från den 1 januari 2022.

Nästa ansökningsperiod i meriteringssystemet är den 15 januari – 15 februari 2021.

Utnämningar till excellent lärare höstterminen 2021

Samhällsvetenskaplig fakultet

Pontus Bergh , lektor, Enheten för polisutbildning
Jan Bodin, lektor, Handelshögskolan, Företagsekonomi
Monika Diehl, lektor, Pedagogiska institutionen
Åsa Gustafson, lektor, Sociologiska institutionen
Miguel Inzunza, lektor, Enheten för polisutbildning
Ulf Leo, lektor, Statsvetenskapliga institutionen
Åsa Löfqvist, lektor, Pedagogiska institutionen
Anders Råde, lektor, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Jonathan Wedman, lektor, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Medicinsk fakultet

Anncristine Fjellman-Wiklund, lektor, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Anders Själander, professor, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Britt-Marie Stålnacke, professor, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Utnämningar till meriterad lärare höstterminen 2021

Samhällsvetenskaplig fakultet

Jenny-Ann Danell, lektor, Sociologiska institutionen
Minna Genbäck, lektor, Handelshögskolan, Statistik
Limin Gu, lektor, Pedagogiska institutionen
Fanny Pettersson, lektor, Pedagogiska institutionen
Ulrika Schmauch, lektor, Sociologiska institutionen
Ulrika Widding, lektor, Pedagogiska institutionen
Susanne Yttergren, adjunkt, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Humanistisk fakultet

Malcolm Lillie, professor, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Catarina Andersson, lektor, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Magnus Andersson, lektor, Institutionen för fysik
Klas Markström, professor, Institutionen för matematik och matematisk statistik
Sune Pettersson, lektor, Institutionen för fysik

Medicinsk fakultet

Therese Eskilsson, lektor, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Eva Levring Jäghagen, professor, Institutionen för odontologi
Ingrid Mogren, professor, Institutionen för klinisk vetenskap
Tomi Myrberg, lektor, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
Margareta Persson, lektor, Institutionen för omvårdnad
Maria Sandström, lektor, Institutionen för strålningsvetenskap

Heidi Hansson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 49