"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-06-13 Uppdaterad: 2024-06-17, 10:06

Pedagogiskt pris för breddat studentengagemang

NYHET Breddad rekrytering var temat när årets pedagogiska pristagare vid samhällsvetenskapliga fakulteten skulle utses. Pristagarna Johan Bodén och Marcus Strandgren från Institutionen för informatik, har med hjälp av en ny digital plattform skapat förutsättningar för ett brett deltagande under studenternas utbildning.

Text: Eva Stoianov

Efter pandemin var det många utbildningar som upplevde att det var svårt att få studenterna tillbaka till campus. Distansstudier i alla ära, lärarna Johan Bodén och Marcus Strandgren upplevde ett behov av att få studenterna att samlas igen och skapa nya kunskaper och färdigheter tillsammans.

– Vi kom på idén med en digital plattform som skulle locka studenterna tillbaka till campus! Plattformen fick namnet .lab [uttalas "dot lab"]. Tanken var att skapa förutsättningar för lärande vid sidan om det ordinarie kursutbudet som både kunde stärka studenternas kunskaper, men även skapa förutsättningar för studenterna att själva kunna driva sitt lärande inom områden och riktningar som är relevanta för dem själva, berättar Johan Bodén och Marcus Strandgren.

Gemensamt lärande för alla studenter

En grundtanke med konceptet är att möten mellan studenter från institutionens samtliga fem program (Systemvetenskapliga programmet, Digital medieproduktion och BIT-programmet på kandidatnivå, samt Masterprogrammet i IT Management och Masterprogrammet för människa-datorinteraktion och användarupplevelse på avancerad nivå) möjliggör lärandeprocesser som annars inte hade uppstått.

–   I .lab finns möjlighet att bjuda in gästföreläsare som fördjupar eller breddar kunskaper från ordinarie kurser, tar upp ämnen som ligger utanför ordinarie kursutbud, eller är relevanta för studenters framtida arbetsliv. Vi har till exempel haft föreläsare med specialkompetens inom ett visst yrke som delat med sig av egna personliga erfarenheter och råd. Det kan ha handlat om alltifrån hur man tar sig fram i en viss bransch till hur man bör bete sig på ett nytt jobb, säger Marcus Strandgren.

Konceptet innefattar även en del där de med intresse för testning av digitala produkter får möjlighet att delta i workshoppar. Där finns också en del som ger möjlighet att mötas och utvärdera sina egna produktportföljer inför arbetsmarknaden. Mötesplatsen utmanar studenternas kreativa ambitioner.

–  Studenterna följer varandras arbeten och lär sig att ge och ta emot kritik. Eftersom våra utbildningar har en kreativ inriktning, måste studenterna få något kreativt att ta tag i och arbeta med. Numera sitter många fler studenter i datasalarna på ledig tid och diskuterar problem och idéer med varandra som de laddat upp i .lab.  Vi har märkt en ökad kreativitet bland studenterna när det ges fritt utrymme utanför kursernas innehåll, säger Johan Bodén.

En viktig länk i lärandeprocessen är att kunna reflektera över sin kunskap. Då alla program och årskurser på institutionen involveras, skapas kunskap utöver kursplanernas mål.

”Målet är att få konceptet studentdrivet. Vi märker att studentengagemanget växer hela tiden.

–  Eftersom inriktningarna på programmen skiljer sig samtidigt som de går ihop på många sätt, uppstår nya vinklar på frågor och problem som kanske inte uppmärksammas inom programmen och kurserna. Det utmanar och utvecklar studenterna, säger Marcus Strandgren. .lab öppnar även upp för studenternas möjligheter att både bredda och påverka innehållet i institutionens utbildningsmiljö som helhet, där även lärarna ingår.

Studentdrivet initiativ

Ett av de viktigaste målen med konceptet är att det ska vara studentdrivet. Studenterna träffas fysiskt och ger själva önskemål om föreläsare och ämnen.

– Vi har testat olika varianter och uttryck för att få ett ökat studentengagemang tidigare, men vi ville att det skulle bli ännu bättre. Studenterna måste trivas i formatet. Det måste fungera för dem vid sidan av själva utbildningen, säger Johan Bodén.

Förståelsen för kopplingarna mellan studenternas olika kompetenser har ökat bland såväl studenter som lärare, liksom insikten om hur stora likheter det finns mellan de olika programmen i form av grundläggande antaganden om utformning och användning av digital teknik i olika sammanhang.

– Campusnärvaron har ökat markant och vi ser en tydlig ökning av samarbete och relationer över både årskurs- och programgränser, säger Johan Bodén och Marcus Strandgren.

Om priset

Motivering: De får priset för sitt arbete med att skapa förutsättningar för ett brett deltagande under studenternas utbildning. Pristagarna har med nytänkande och initiativrikedom skapat en digital plattform för ett brett deltagande över både årskurs- och programgränserna där studenterna ges möjlighet till kunskapsutbyte och lärande. Plattformen har blivit en uppskattad och aktiv mötesplats för både studenter och lärare, och utgör ett viktigt komplement till den ordinarie undervisningen. Via plattformen ges studenterna även möjlighet att bygga värdefulla nätverk inför sitt framtida arbetsliv.

 

Priset består av ett diplom och en prissumma om 30 ooo kr. Lärarlaget kommer motta priset i samband vid de pedagogiska samtalen som sker dagarna före Årshögtidens ceremoni den 19 oktober.

För mer information, kontakta gärna: