Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-04-01

Pedagogiskt pris till lärare i informatik

NYHET Samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris går i år till Karin Danielsson-Öberg som får priset för sitt engagemang och sin vilja att ta ansvar för utveckling av både kurser och program. Hon bidrar kontinuerligt till kvalitetshöjande insatser inom utbildning på både grund- och avancerad nivå, inte minst när det gäller internationalisering.

Samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2014 riktas till yngre lärare. Med yngre lärare avses lärare med en läraranställning omfattande högst fem år. Syftet med priset är att uppmärksamma lärare som inte hunnit verka så länge inom utbildningen men som ändå utmärkt sig i undervisning och i övrigt arbete inom grundutbildningen. Priset ska ses som ett erkännande för och en uppmuntran till fortsatt engagemang för utveckling av våra utbildningar.

Karin Danielsson-Öberg disputerade 2010 och har sedan dess varit verksam som universitetslektor vid Institutionen för informatik. Karin har under sina år som universitetslärare visat stort intresse, engagemang och vilja att ta ansvar för grundutbildningen.

Med tanke på att Karin Danielsson-Öberg tillhör institutionens yngre lärare har hon en omfattande erfarenhet av att utveckla kurser, vilket visar på ett stort pedagogiskt intresse men också ett förtroende för henne från institutionsledningen.

Sedan 2011 är Karin Danielsson-Öberg programsamordnare för programmet Digital medieproduktion. Hon har sedan dess lett arbetet med en översyn av hela programmet vilket resulterade i en revidering från och med år 2013. Hon har också under senare tid bland annat utvecklat samverkan över program- och fakultetsgränserna genom samarbete med Manusutbildningen för film, TV och nya medier.

Karin Danielsson-Öberg gör stora insatser för internationalisering av institutionens grundutbildning. Hon har bjudit in internationella gästlärare och själv deltagit i ett lärarutbyte och då vistats vid University of Limerick, Irland.

Karin Danielsson-Öberg uppvisar ledaregenskaper inte enbart i undervisningsarbetet med studenter, utan även i pedagogiskt utvecklingsarbete med kollegor och i sin funktion som programsamordnare.

Samhällsvetenskapliga fakulteten har ett omfattande utbildningsuppdrag och fakulteten lägger stor vikt vid att studenterna ska ha tillgång till pedagogiskt skickliga lärare. För erfarna lärare finns i dag möjligheten till pedagogisk meritering. Fakulteten uppmärksammar därför yngre lärare som tidigt visar ett starkt engagemang för undervisning och utbildningsfrågor genom sitt pedagogiska pris. Förhoppningen är att priset i sin nya utformning ska fungera både som inspiration och uppskattning för unga lärare i början av sin karriär.

Priset är på 30 000 kronor och delas ut vid Umeå universitets vårpromotion den 24 maj.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Karin Danielsson-ÖbergTelefon: 090-786 6586
E-post: karin.danielsson@informatik.umu.se

Foto: Erik Danielsson

Redaktör: Maja Bonta