"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-05-05

Peer-review i nätbaserade uppsatskurser

NYHET Sen några år tillbaka används peer-review-modellen på de nätbaserade uppsatskurserna. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för nätstudenterna att uppnå målen och därmed fullfölja sina studier. Studenterna har varit mycket positiva och pekar särskilt på betydelsen av att ta del av andras arbeten för att utveckla sina egna kunskaper och skrivande.

Tomas Holmgren är lärare vid Pedagogiska institutioen och en av initiativtagarna till peer-review-modellen. Här svarar han på några frågor.  

Vad innebär peer-review-modellen?

Syftet är att skapa bättre förutsättningar för nätstudenterna att uppnå målen och därmed fullfölja sina studier. Metoden består av två delar, varav den ena utgörs av peer-review-inslag för att möjliggöra för studenterna att bli ett mer aktivt stöd i varandras uppsatsprocesser. Den andra delen är grupphandledning för att skapa en större gemenskap och ett tydligare kollegialt sammanhang för uppsatsstudenterna samt för att effektivisera lärarnas handledningstid.

Hur kom ni på idén?

Jag och Robert Holmgren hade under en period diskuterat och funderat en del på den relativt låga genomströmningen inom våra nätbaserade uppsatskurser. En del i problematiken som vi intresserade oss för var skillnaden i förutsättningarna mellan en uppsatskurs som ges nätbaserat i relation till på campus, ur ett student- och lärandeperspektiv. Inom våra campusprogram så skriver studenterna ofta i par vilket innebär att man som student har en skrivpartner att bolla med under uppsatsprocessen. Därutöver har campusstudenter övriga programstudenter som man kan utbyta erfarenheter och tips med. Inom nätbaserade uppsatskurserna var däremot uppsatsstudenten mer isolerad och hade i princip enbart handledaren som bollplank, utan någon extra handledningstid jämfört med en campusstudent. Därför väcktes idén om att försöka öka genomströmningen genom att via peer-review och grupphandledning skapa bättre, mer campusliknande förutsättningar för nätstudenternas uppsatsprocess.

Vad tycker studenterna om modellen?

Studenterna har uttryckt sig positivt till grupphandledning som stöd till att nå kursens förväntade studieresultat generellt samt för att skapa förståelse för vetenskapligt skrivande specifikt. Särskilt positiva till grupphandledning har studenter varit som inte tidigare haft någon erfarenhet av uppsatsskrivande. Peer-review upplevs även som ett värdefullt inslag för att nå kursmålen. Studenterna pekar särskilt på betydelsen av att ta del av andras arbeten för att utveckla sina egna kunskaper och skrivande.

Vad innebär det för fördelar?

Genomströmningen på kurserna har under perioden ökat från 40% till 58% vilket i sig är en fördel för institutionen rent ekonomiskt. En ökad genomströmning innebär att fler studenter faktiskt blir klar med sin uppsats i tid och inte har den släpande vilket är positivt för såväl den enskilda studenten som för våra handledare. På sikt ser vi även en möjlighet att ett pedagogiskt upplägg som baserar sig på grupphandledning och peer-review kan effektivisera hur vi nyttjar våra handledningsresurser. Kandidatkursen i pedagogik utgör idag en rejäl ”flaskhals” i vårt utbildningsutbud med många sökande men få platser. Förhoppningen är att denna typ av upplägg kan skapa bättre förutsättningar och möjligheter för studenter att läsa kandidatkursen i pedagogik.  

Läs mer

"Peer-review som stöd i nätstudenters uppsatsprocesser" är ett utvecklingsprojekt som pågick vid Pedagogiska institutionen under perioden vt18-vt19 och var finansierat av PUNKTUM-medel. Slutrapporten finns att läsa här.