"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-03-03

Pehr Stenberg-projektet prisas av Svenska Akademien

NYHET Arbetet med utgivningen av "Pehr Stenbergs levernesbeskrivning" i bokform har av Svenska Akademien tilldelats Axel Hirschs pris. I redaktörsgruppen som prisas ingår Fredrik Elgh, professor i virologi, Umeå universitet, Göran Stenberg, nordist, Stockholms universitet och Ola Wennstedt, arkivchef vid Folkrörelsearkivet i Västerbotten.

Projektet omfattar 5000 sidor och handlar om Pehr Stenbergs (1758-1807) livsresa under gustaviansk tid från Stöcke utanför Umeå via akademiska studier i Åbo tillbaka till Umeå som magister och präst.

Priset, som instiftades 1967, skall tilldelas författare av ”en under de senaste två åren utgiven levnadsteckning av högt konstnärligt och kulturhistoriskt värde eller ett betydelsefullt historiskt arbete”. Priset är på 120 000 kr.

Läs tidigare nyhet Släppfest när unik bokserie avslutas på umu.se

Pehr Stenberg på Facebook

Redaktör: Per Melander