"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-06-21

Piggast kör - ny forskningsrapport kring ambulanssäkerhet

NYHET Jörgen Lundälv är docent i trafikmedicin och har just publicerat den tredje och sista rapporten om ambulanssäkerhet.

Text: Heléne Andersson

Jörgen Lundälv har tidigare publicerat två rapporter kring ambulanssäkerhet. Nu har han precis fått den tredje och sista rapporten publicerad. Rapporten heter "Piggast kör": ambulanssjukvårdaren, säkerheten och utryckningarna: erfarenheter om trygghet och risker vid ambulanskörning och går att ladda ner som pdf här. 

I rapporten som baseras på en nationell enkätundersökning deltar totalt 134 ambulanssjukvårdare som fått besvara frågor om utryckningskörning, ambulanssäkerhet och riskhantering i samband med ambulanstransporter.

De viktigaste resultaten som framkommit

54% kände någon ambulanskollega som hade barrikaderat sig (Inlåsning) i ambulansfordonet efter att ha varit utsatta för attacker (hot och våld)

16% av ambulanssjukvårdarna i studien hade blivit utsatta för stenkastning under sina ambulansuppdrag

24 av de 134 ambulanssjukvårdarna uppgav att de kände en kollega som hade alkohol- eller drogproblem.

117 av 134 ambulanssjukvårdare vill att det införs ett nationellt förarbevis för alla ambulansförare i Sverige. Motsvarande finns i Norge sedan flera år tillbaka.

Var fjärde ambulanssjukvårdare hade själva erfarenheter av ambulansolyckor i vägtrafiken.

De båda tidigare rapporterna om ambulanssäkerhet finns att ta del av genom DiVA

  • Ambulanskörning i praktiken: Ambulanssjuksköterskors erfarenheter av utryckningskörning, skador och förebyggande arbete - en Websurvey (2021) 

  • Prehospitala arkitekter: verksamhetsansvariga om förebyggande arbete, ambulanssäkerhet och ambulanskörning - en websurvey 2021-2022 (2022).

För mer information, kontakta Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin, institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet. E-post: jorgen.lundalv@umu.se