"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-04-04 Uppdaterad: 2023-09-21, 10:44

Pilotutbildningar i Omhändertagande i Riskfylld Miljö avklarade

NYHET I slutet av mars avslutades den sista av tre pilotutbildningar inom utbildningskonceptet Omhändertagande i Riskfylld Miljö (O-R-M). Konceptet är ett resultat av samarbetet inom C-sjukvårdsnoden och har under året utvecklats till att förutom C-ämnen även innefatta RN.

Text: Lisa Hermansson

Sedan i slutet av mars 2023 är de tre pilotutbildningarna avklarade för Omhändertagande i riskfylld miljö (O-R-M). Representanter från alla tre blåljusmyndigheter närvarade under kurstillfällena som ägde rum i Oskarshamn, Karlstad och på MSB Sandö.

Utvärderaren Pia Hedberg kommenterar hur utbildningarna har utvecklats från tillfälle till tillfälle och hur det har varit mycket givande att se hur deltagarna har tagit sig an uppgifter. ”Det har också varit fantastiskt roligt att se hur strukturen på utbildningarna utvecklades med hjälp av feedback från deltagarna” säger Pia.

Nu är det tid för utvärdering av pilotutbildningarna samt planering framåt för att se hur kursen kan tas vidare för att fler blåljusmyndigheter ska få möjlighet att ta del av konceptet. Läs mer om utbildningskonceptet under Europeiska CBRNE-centrets projekt och se utbildningens hemsida för ytterligare information.