"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-09-29

Plattform lanseras för att dela cancerinformation

NYHET En första sameuropeisk plattform för att dela och söka information och bilder av cancer sjösätts nu. Plattformen ger fördelar för både forskare och kliniker i arbetet med att diagnostisera och behandla cancer

Text: Ola Nilsson

– Detta europeiska samarbete börjar nu leverera och på sikt kan det få stor betydelse för utvecklingen av metoder att upptäcka och bekämpa olika former av cancer, säger Katrine Riklund, professor och överläkare vid Institutionen för strålningsvetenskaper och den som samordnar den svenska delen av projektet.

Forskare från Umeå universitet, Region Västerbotten, Uppsala universitet, Karolinska och Linköping deltar i projektet Eucaim, European Cancer Imaging Initiative, som medfinansieras av EU och Vinnova.

Den nya plattformen Cancer Image Europe är det första konkreta resultatet av projektet. Viktiga funktioner och höjdpunkter i plattformslansering inkluderar:

  • En offentlig katalog över dataset för canceravbildning från arkiven för EU-finansierade AI for Health Imaging-projekt, enligt ett gemensamt metadataschema.
  • Ett federerat sökverktyg för att förstå den information som är tillgänglig.
  • Full integration med Life Science Login Authentication and Authorization Infrastructure.
  • Återanvändning och tillförande av mervärde till viktiga komponenter i EU-finansierade forskningsprojekt och infrastruktur på cancerområdet.

Genom att släppa den första versionen av Cancer Image Europe underlättas delning av cancerbilder och stödjande kliniska data. Samarbete mellan forskare, kliniker och AI-innovatörer i hela Europa stimuleras. Plattformen syftar till att påskynda takten i AI-utvecklingen och andra dataintensiva cancerforskningsaktiviteter och därigenom möjliggöra och stärka vetenskapliga genombrott som kommer att forma framtiden för cancerdiagnos och behandling.

Projektets mål och vision bidrar till de strategiska målen för Europeiska unionens initiativ och främjar innovation och forskning.

Med infrastrukturen Cancer Image Europe tar Eucaim-projektet itu med fragmenteringen av befintliga arkiv för cancerbilder. En distribuerad atlas över canceravbildning med över 60 miljoner anonymiserade cancerbilddata från över 100 000 patienter kommer att upprättas som en del av framtida uppdateringar. Infrastrukturen kommer att vara helt i linje med det europeiska hälsodataområdet. Uppgifterna kommer att vara tillgängliga för kliniker, forskare och innovatörer i hela EU för utveckling och benchmarking av tillförlitliga AI-verktyg.

EUCAIM-projektet är en hörnsten i det av Europeiska kommissionen initierade European Cancer Imaging Initiative, ett flaggskepp i Europas plan mot cancer, som syftar till att främja innovation och användning av digital teknik inom behandling och vård av cancer, för att uppnå mer exakt och snabbare kliniskt beslutsfattande, diagnostik, behandlingar och prediktiv medicin för cancerpatienter.

Kontakt

Katrine Riklund
Övrig/annan befattning, professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 92 60