"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-12-06

Policytext om forsknings- och praktikerfältet Technology Enhanced Learning

NYHET Anders D. Olofsson från Pedagogiska institutionen, medlem i excellentnätverket STELLAR är en av dem som skrivit fram policytexter för den kommande 20-års perioden inom forsknings- och praktikerfältet Technology Enhanced Learning.

Docent Anders D. Olofsson från forskningsmiljön LICT vid Pedagogiska institutionen har, tillsammans med docent J. Ola Lindberg, Mittuniversitetet, och Trond-Eiliv Hauge, Universitetet i Oslo, publicerat sin text vid namn Multi-Level Evaluations of TEL i den på Springer utgivna antologin Grande Challenges in Technology Enhanced Learning. Boken är ett resultat av ett internationellt strategiarbete på policynivå utfört inom ramen för det europeiska excellentnätverket STELLAR (Sustaining Technology Enhanced Learning at a LARge scale). Nätverket fick av EU i uppdrag att ta fram policytext som utkristalliserar utmaningar och visioner för den kommande 20-års perioden inom fältet forsknings- och praktikerfältet Technology Enhanced Learning.
Läs mer om boken här