"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-03-28 Uppdaterad: 2023-05-02, 10:18

Ambassadbesök på Umeå universitet

NYHET Förra veckan besökte Portugals ambassadör universitetet för att diskutera ett starkare samarbete inom europeisk AI-forskning. Ambassadören Sara Martins välkomnades av WASP-HS programdirektör Virginia Dignum. – Det var ett givande möte och en uppstart för framtida nätverk, säger Virginia Dignum.

Text: Petra Wester

Utvecklingen och konsekvenserna av artificiell intelligens (AI) kommer att få en storskalig inverkan på individer, organisationer och länder. Många EU-nationer arbetar nu för "god AI" och försöker hitta samarbete över gränserna för att bland annat etablera rättsliga, etiska och ekonomiska ramar inom AI. WASP-HS är ett nationellt forskningsprogram som koordineras av Umeå universitet och som undersöker utmaningarna och effekterna av AI i samhället.

– Under mötet fick vi tillfälle att presentera WASP-HS-program och den forskning som för närvarande bedrivs och vi ser goda möjligheter till ett fortsatt samarbete, säger professor Virginia Dignum.

I juni 2019 presenterade den portugisiska regeringen den nationella AI strategin för att fastställa landets utmaningar och möjligheter för det växande AI-ekosystemet i Portugal. Under mötet diskuterades behovet av att skapa ett starkt nätverk av europeiska forskare och industrier inom AI, med särskilt fokus på att stärka banden mellan Sverige och Portugal. Detta för att underlätta internationellt samarbete och ansvarsfull innovation av AI.

– En gemensam konferens kommer nu att äga rum i Stockholm i höst där portugisiska och svenska företag och forskare kommer att träffas för att föra diskussionen vidare och lyfta olika perspektiv, säger Pedro Sanches, universitetslektor vid institutionen för informatik och huvudforskare WASP-HS.

Mer om WASP-HS
The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program - Humanities and Society (WASP-HS) är ett nationellt forskningsprogram. Forskningen inom programmet undersöker utmaningarna och effekterna av framtida teknikskiften och bidrar till utvecklingen av teorier och metoder för mänskliga och samhälleliga aspekter av artificiell intelligens och autonoma system. Särskilt fokus ligger på de etiska, ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, sociala, kulturella och rättsliga aspekterna av teknikövergången. Totalt investerar Wallenbergstiftelserna upp till 660 miljoner kronor i forskningsprogrammet WASP-HS, varav en stor del kommer att gå till att finansiera de mer än 40 forskningsprojekt som för närvarande pågår. Projekten är stationerade vid sammanlagt 12 universitet och forskningsinstitut runt om i Sverige. I programmets forskarskola deltar också mer än 70 doktorander.