"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-03-15 Uppdaterad: 2019-07-25, 11:03

Prestigefull medalj till molekylärbiolog vid Umeå universitet

NYHET Svenska Masspektrometrisällskapet, SMSS, tilldelar silvermedaljen till Berzelius minne till molekylärbiolog Anders Nordström för hans bidrag till utvecklingen av den moderna metabolomikforskningen.

Text: Ingrid Söderbergh

– Jag är jätteglad över medaljen! Det känns roligt att metabolomiken uppmärksammas, säger Anders Nordström, universitetslektor på Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet.

Anders Nordström är biträdande föreståndare för Swedish Metabolomics Center vid Umeå universitet. Det är en nationell infrastruktur som ger service åt svenska forskare som vill göra metabola analyser. Metabolomik kan beskrivas som ett sätt att i en enda kemisk analys studera alla metaboliter, det vill säga små molekyler i ett biologiskt prov.

Kartläggningen av människans hela arvsmassa var en startpunkt för utvecklingen av forskningsområdet metabolomik. För första gången blev det möjligt att använda genetik för att förstå frågeställningar om metabolism i ett övergripande perspektiv. Anders Nordström har varit aktiv samt bidragit inom olika delar av detta forskningsfält sedan början av sin karriär.

Mellan åren 2000 och 2004 doktorerade han vid SLU i Umeå och lärde sig under sitt arbete med växthormoner om de stora utmaningar som den moderna metabolomiken stod inför under de första åren. Då fanns det ingen kommersiell mjukvara för att kunna utvärdera data från metabolomikexperiment, och forskargrupperna utvecklade egna program för ändamålet. Den första kommersiella mjukvaran för metabolomik kom inte förrän mot slutet av 00-talet.

Ett viktigt genombrott för utvecklingen av kromatografiska separationer inom metabolomikstudier var Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography-tekniken, HILIC, och Anders Nordström har lagt mycket energi på att utveckla och använda HILIC för mätning av vattenlösliga metaboliter.

I dag undersöker Anders Nordström cancer och läkemedelsresistens.

– Jag är övertygad att framtidens lösning för att bota cancer ligger i den metabola världen. Det tror jag därför att den förändrade metabolismen är en fundamental aspekt av tumörens biologi. Till exempel syns det på cancercellers stora behov av glukos, vilket utnyttjas inom sjukvården vid PET-kameraundersökning.

Medaljöverlämnandet skedde vid SMSS Annual symposium den 12 mars.

Swedish Metabolomics Centre vid umeå universitet

Biografi

Anders Nordström föddes 1974 och är uppvuxen i Piteå. Han har en grundexamen i kemi från Umeå universitet år 2000. Han disputerade på skoglig genetik och växtfysiologi inom växthormon analys 2004 vid SLU och innehade sedan en postdoktortjänst vid the Scripps Research Center i USA 2004-2007. Därefter anställdes han som forskarassistent på Karolinska Institutet 2008 och är sedan 2011 verksam som universitetslektor på Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet.

Om Svenska Kemisamfundet:

Svenska Kemisamfundet som är den samlande kraften i svensk kemi – katalysatorn som fångar upp all passion som finns för ämnet och riktar den utåt. Svenska Kemisamfundet har ämnesorienterade sektioner, varav en är Svenska masspektrometrisällskapet (SMSS).
Svenska masspektrometrisällskapets medalj till Berzelius ära instiftad med anledning av föreningens 30-årsjubileum 2014.
Svenska Kemisamfundets hemsida

För journalister:

Pressbild. Foto: Thomas Kieselbach

För mer information, kontakta gärna:

Anders Nordström
Gästforskare
E-post
E-post