"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-12-10

Prestigefylld kunglig miljöprofessur till Umeå universitet

NYHET André M de Roos, professor i teoretisk ekologi på Institutionen för biodiversitet och ekosystemdynamik vid universitetet i Amsterdam, har utsetts till innehavare av H. M. Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap 2021–22. Värdskapet innehas av Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet.

Text: Ingrid Söderbergh

– Detta är fantastiskt roliga nyheter! Att vi kan knyta en så framstående internationell forskare till oss visar att den ekologiska forskningen vid Umeå universitet håller hög kvalitet och att den interdisciplinära forskningsmiljön på IceLab är attraktiv. Gästprofessuren  skapar förutsättningar för produktiva forskningssamarbeten, inspirerande undervisning och på längre sikt fördjupade kontakter mellan lärosätena, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

Professor André M de Roos’ forskningsområde är teoretisk ekologi där han studerar dynamiken i så kallade storleksstrukturerade populationer. Han har alltsedan mitten av 90-talet haft ett nära och framgångsrikt samarbete med ekologer vid Umeå universitet, främst med professor Lennart Persson som numera är pensionerad.

Värd för professor André M de Roos är Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. I det planerade arbetet kommer de Roos att ha sin arbetsplats på Integrated Science Lab , IceLab, som är en interdisciplinär mötesplats för forskare i bland annat matematik, fysik, ekologi och datavetenskap. Han kommer också att samarbeta med forskare vid SLUs Kustlaboratorium i Öregrund.

– André M De Roos är en av de mest inspirerande forskare jag har mött. Han är genuint intresserad av andras forskning och både skarp och konstruktiv i sitt kritiska tänkande. Att få hit honom som gästprofessor kommer att leda till många stimulerande diskussioner och flera spännande forskningsprojekt, säger Sebastian Diehl, professor i ekologi vid institutionen  för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet.

Den forskning André M de Roos planerar som gästprofessor vid Umeå universitet syftar till att förstå hur fiskpopulationer kan förväntas svara på ett föränderligt klimat och uttag genom fiske och hur förändringar i fiskpopulationer i sin tur påverkar hela sjöekosystem.

De flesta fiskarter ökar sin kroppsvikt med en faktor 1 000 till 1 000 000 under sin utveckling från nykläckt larv till könsmogen adult. Det innebär att de måste ändra födostrategi och ekologisk nisch under sin storlekstillväxt och är känsliga för miljöförändringar som drabbar de i kanske bara ett av sina livsstadier.

Två projekt kommer att använda matematiska modeller som de Roos har utvecklat för att studera effekter av ökad temperatur, tillförsel av humusfärgat vatten och beskattning på fiskars tillväxt, storleksfördelning och populationsdynamik. Eftersom nästan alla kallblodiga djurarter (till exempel kräftdjur och insekter) genomför storleksberoende nischskiften under sin livstid kommer ett tredje projekt att studera effekter av storleksselektiv mortalitet på dynamiken i modellfödovävar där nästan alla arter är storleksstrukturerade.

André de Roos kommer även att erbjuda två modelleringskurser som riktar sig mot doktorander, postdoktorer och avancerade mastersstudenter.

Professor André M de Roos är den tjugosjätte innehavaren av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap.

Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap skapades inför Carl XVI Gustafs 50-årsdag 1996. Gästprofessuren är avsedd att till svenska universitet och högskolor knyta framstående utländska forskare som kan förväntas bidra till förnyelse av svensk miljövetenskap.

https://www.kungahuset.se/

 

Tidigare miljöprofessurer vid Umeå universitet:

År 2017/18: Arktiskännaren och Grönlandsexperten professor John Anderson, Loughborough University i England

År 2003/04: Expert inom EUs miljöpolitik Dr Susan Baker, Cardiff School of Social Sciences vid Cardiff University, England

 

För journalister:

Pressbild. Foto: Liliana Hensel

André M de Roos forskningshemsida i Amsterdam

 

För mer information, kontakta gärna: