"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sebastian Diehl

Professor i ekologi som utvecklar matematiska modeller för att beskriva och förstå dynamiken i akvatiska ekosystem

Vetenskaplig meritering: Docent

Verksam vid

Anknytning
Plats
KBC-Fysiologihuset, Linnaeus väg 6, Umeå, A3 20 21 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min forskning och undervisning använder sig huvudsakligen av matematisk modellering som redskap för att beskriva och förstå dynamiken i akvatiska ekosystem. Mina administrativa arbetsuppgifter inkluderar uppdrag som slutexaminator för institutionens forskarutbildning, ordförande för rådet för Umeå marina forskningscentrum (UMF), och medlem i styrgruppen för Integrated Science Lab ("IceLab").

Mina forskningsintressen kretsar kring hur olika miljöfaktorer och organismer påverkar dynamiken i resurs-konsument interaktioner och i hela ekosystem. De studerade miljöfaktorerna omfattar bland annat tillgången till ljus och näringsämnen, vattentemperaturen och vattenpelarens stabilitet i sjöar, samt transportprocesser och störningar i rinnande vatten. De studerade organismerna omfattar alger, bakterier, mikro- och makroevetebrater, undervattensväxter, fisk och sjöfågel.

Ekologiska system visar ofta en oväntad dynamik. Om möjligt försöker jag därför att översätta kunskapen om enstaka populationer och systemkomponenter till antaganden i matematiska modeller som sedan analyseras. De resulterande förväntningarna och hypoteserna samt modellantagandena testas och revideras i en iterativ process som inkluderar fält- och laboratorieexperiment samt jämförande fältstudier.

Mycket av min forskning sker inom projektet "Klimatinducerade regimskiften i nordliga sjöekosystem" ("Changing Lakes") där en stor grupp forskare studerar hur ökad vattentemperatur och ökad tillrinning av näring och organiskt kol (humus) från land påverkar primärproduktion, fiskproduktion och utbytet av växthusgaser med atmosfären. Ett av projektets mål är att utveckla en matematisk ekosystemmodell som kan förutsäga framtida produktion av fiskbiomassa och växthusgasutbyte i olika typer av sjöar i nordliga regioner.

Jag är utbildad biolog med examen från universitetet i Göttingen (Tyskland) och en doktorsexamen i ekologisk zoologi från Umeå universitet (1994). Jag bedrev mina postdoktorala studier vid University of California i Santa Barabra (1994-1996) och var professor i akvatisk ekologi vid Ludwig-Maximilians-Universität i München (1996-2009) innan jag flyttade tillbaka till Umeå.

Ecology Letters, John Wiley & Sons 2023, Vol. 26, (5) : 717-728
Gronchi, Enzo; Straile, Dietmar; Diehl, Sebastian; et al.
Ecology
Diehl, Sebastian; Berger, Stella; Uszko, Wojciech; et al.
Global Change Biology, John Wiley & Sons 2021, Vol. 27, (9) : 1976-1990
Gronchi, Enzo; Jöhnk, Klaus D.; Straile, Dietmar; et al.
Ecosphere, Wiley-Blackwell 2020, Vol. 11, (4)
Uszko, Wojciech; Diehl, Sebastian; Wickman, Jonas
Limnology and Oceanography, Association for the Science of Limnology and Oceanography 2019, Vol. 64, (3) : 1186-1199
Maier, Dominique B.; Diehl, Sebastian; Bigler, Christian
Global Change Biology, John Wiley & Sons 2019, Vol. 25 : 504-521
Vasconcelos, Francisco Rivera; Diehl, Sebastian; Rodríguez, Patricia; et al.
Ecology Letters, John Wiley & Sons 2019, Vol. 22, (11) : 1746-1756
Wickman, Jonas; Diehl, Sebastian; Brännström, Åke
Freshwater Biology, John Wiley & Sons 2018, Vol. 63, (7) : 662-675
Diehl, Sebastian; Thomsson, Gustaf; Kahlert, Maria; et al.
Ecosystems (New York. Print), Springer 2018, Vol. 21, (6) : 1255-1268
Vasconcelos, Rivera Francisco; Diehl, Sebastian; Rodríguez, Patricia; et al.
Ecology Letters, Vol. 20, (4) : 513-523
Uszko, Wojciech; Diehl, Sebastian; Englund, Göran; et al.
American Naturalist, UNIV CHICAGO PRESS 2017, Vol. 189, (4) : 381-395
Wickman, Jonas; Diehl, Sebastian; Blasius, Bernd; et al.
Ecology Letters, Vol. 19, (4) : 487-494
Henriksson, Anna; Wardle A., David; Trygg, Johan; et al.
Ecology, Vol. 97, (10) : 2580-2592
Vasconcelos, Francisco Rivera; Diehl, Sebastian; Rodriguez, Patricia; et al.
Ecology Letters, Vol. 18, (6) : 553-562
Declerck, Steven A. J.; Malo, Andrea R.; Diehl, Sebastian; et al.
ICES Journal of Marine Science, Vol. 72, (6) : 2051-2060
Diehl, Sebastian; Berger, Stella A.; Soissons, Quentin; et al.
Ecology, John Wiley & Sons 2015, Vol. 96, (12) : 3243-3256
Uszko, Wojciech; Diehl, Sebastian; Pitsch, Nadine; et al.
Limnology and Oceanography, Vol. 60, (2) : 641-656
Wollrab, Sabine; Diehl, Sebastian
Freshwater Biology, Vol. 59, (10) : 2204-2220
Berger, Stella A.; Diehl, Sebastian; Stibor, Herwig; et al.
Ecological Monographs, Vol. 84, (2) : 287-302
Jäger, Christoph G.; Diehl, Sebastian
Ecology, Ecological Society of America 2013, Vol. 94, (12) : 2886-2897
Wollrab, Sabine; de Roos, Andre M.; Diehl, Sebastian
Ecology and Evolution, Vol. 2, (12) : 3110-3122
Behl, Stephan; de Schryver, Vera; Diehl, Sebastian; et al.
Marine Biology, Vol. 159, (11) : 2431-2440
Sebastian, Patrizia; Stibor, Herwig; Berger, Stella; et al.
Marine Biology, Vol. 159, (11) : 2491-2501
Winder, Monika; Berger, Stella A; Lewandowska, Aleksandra; et al.
Ecology Letters, Wiley-Blackwell 2012, Vol. 15, (9) : 935-946
Wollrab, Sabine; Diehl, Sebastian; De Roos, Andre M.
Journal of Animal Ecology, Vol. 80, (3) : 603-14
Effenberger, Michael; Diehl, Sebastian; Gerth, Maximilian; et al.
Ecology Letters, Wiley 2011, Vol. 14, (9) : 914-21
Englund, Göran; Öhlund, Gunnar; Hein, Catherine L; et al.
Global Change Biology, Vol. 16, (7) : 1954-1965
Berger, Stella A; Diehl, Sebastian; Stibor, Herwig; et al.
The American naturalist, Vol. 175 : E91-E104
Jäger, Christoph G; Diehl, Sebastian; Emans, Maximilian
Limnology and Oceanography, Vol. 54, (5) : 1746-1752
Striebel, M.; Bartholme, S.; Zernecke, R.; et al.
American Naturalist, Vol. 174, (1) : 141-147
Striebel, M.; Behl, S.; Diehl, S.; et al.
Freshwater Biology, Vol. 53, (5) : 996-1011
Effenberger, M.; Engel, J.; Diehl, S.; et al.
Ecology, Vol. 89, (5) : 1272-1286
Jager, C. G.; Diehl, S.; Matauschek, C.; et al.
Limnology and Oceanography, Vol. 53, (6) : 2361-2373
Jäger, Christoph G.; Diehl, Sebastian; Schmidt, Gertraud M.
Oecologia, Vol. 150, (4) : 643-654
Berger, S. A.; Diehl, S.; Stibor, H.; et al.
Ecology, Vol. 88, (11) : 2915-2925
Haas, K.; Kohler, U.; Diehl, S.; et al.
Oikos, Vol. 116, (7) : 1128-1143
Hall, S. R.; Shurin, J. B.; Diehl, S.; et al.
American Naturalist, Vol. 168, (3) : 358-372
Anderson, K. E.; Nisbet, R. M.; Diehl, S.
Limnology and Oceanography, Vol. 51, (4) : 1898-1905
Berger, S. A.; Diehl, S.; Kunz, T. J.; et al.
Ecology Letters, Vol. 8, (9) : 933-943
Anderson, K. E.; Nisbet, R. M.; Diehl, S.; et al.
Ecology, Vol. 86, (11) : 2931-2945
Diehl, S.; Berger, S.; Wohrl, R.
Theoretical Population Biology, Vol. 67, (2) : 85-99
Krivan, V.; Diehl, S.
Oikos, Vol. 108, (2) : 386-400
Roll, S. K.; Diehl, S.; Cooper, S. D.
Ecology Letters, Vol. 7, (4) : 321-328
Stibor, H.; Vadstein, O.; Diehl, S.; et al.
Freshwater Biology, Vol. 48, (6) : 1050-1063
Kunz, T. J.; Diehl, S.
Limnology and Oceanography, Vol. 48, (5) : 1903-1912
Ptacnik, R.; Diehl, S.; Berger, S.
Ecology Letters, Vol. 5, (2) : 302-315
Chase, J. M.; Abrams, P. A.; Grover, J. P.; et al.

Forskargrupper

Kontaktperson
Matematisk ekologi
Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 januari 2022 till 31 december 2025
1 januari 2017 till 31 december 2022