Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon
Personalbild Sebastian Diehl

Sebastian Diehl

Professor i ekologi som utvecklar matematiska modeller för att beskriva och förstå dynamiken i akvatiska ekosystem

Verksam vid

Anknytning
Plats
KB. H3, Linnaeus väg 6, Umeå, A3-20-21 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min forskning och undervisning använder sig huvudsakligen av matematisk modellering som redskap för att beskriva och förstå dynamiken i akvatiska ekosystem. Mina administrativa arbetsuppgifter inkluderar uppdrag som slutexaminator för institutionens forskarutbildning, ordförande för styrelsen av Umeå marina forskningscentrum (UMF), och medlem i styrgruppen för Integrated Science Lab ("IceLab").

Mina forskningsintressen kretsar kring hur olika miljöfaktorer och organismer påverkar dynamiken i resurs-konsument interaktioner och i hela ekosystem. De studerade miljöfaktorerna omfattar bland annat tillgången till ljus och näringsämnen, vattentemperaturen och vattenpelarens stabilitet i sjöar, samt transportprocesser och störningar i rinnande vatten. De studerade organismerna omfattar alger, bakterier, mikro- och makroevetebrater, undervattensväxter, fisk och sjöfågel.

Ekologiska system visar ofta en oväntad dynamik. Om möjligt försöker jag därför att översätta kunskapen om enstaka populationer och systemkomponenter till antaganden i matematiska modeller som sedan analyseras. De resulterande förväntningarna och hypoteserna samt modellantagandena testas och revideras i en iterativ process som inkluderar fält- och laboratorieexperiment samt jämförande fältstudier.

Mycket av min forskning sker inom projektet "Klimatinducerade regimskiften i nordliga sjöekosystem" ("Changing Lakes") där en stor grupp forskare studerar hur ökad vattentemperatur och ökad tillrinning av näring och organiskt kol (humus) från land påverkar primärproduktion, fiskproduktion och utbytet av växthusgaser med atmosfären. Ett av projektets mål är att utveckla en matematisk ekosystemmodell som kan förutsäga framtida produktion av fiskbiomassa och växthusgasutbyte i olika typer av sjöar i nordliga regioner.

Jag är utbildad biolog med examen från universitetet i Göttingen (Tyskland) och en doktorsexamen i ekologisk zoologi från Umeå universitet (1994). Jag bedrev mina postdoktorala studier vid University of California i Santa Barabra (1994-1996) och var professor i akvatisk ekologi vid Ludwig-Maximilians-Universität i München (1996-2009) innan jag flyttade tillbaka till Umeå.

Forskningsområden
Matematisk ekologi
Limnisk ekologi

2020
Ecosphere, Wiley-Blackwell 2020, Vol. 11, (4)
Uszko, Wojciech; Diehl, Sebastian; Wickman, Jonas
2019
Limnology and Oceanography, Association for the Science of Limnology and Oceanography 2019, Vol. 64, (3) : 1186-1199
Maier, Dominique B.; Diehl, Sebastian; Bigler, Christian
2019
Global Change Biology, John Wiley & Sons 2019, Vol. 25 : 504-521
Vasconcelos, Francisco Rivera; Diehl, Sebastian; Rodríguez, Patricia; et al.
2019
Ecology Letters, John Wiley & Sons 2019, Vol. 22, (11) : 1746-1756
Wickman, Jonas; Diehl, Sebastian; Brännström, Åke
2018
Freshwater Biology, John Wiley & Sons 2018, Vol. 63, (7) : 662-675
Diehl, Sebastian; Thomsson, Gustaf; Kahlert, Maria; et al.
2018
Ecosystems (New York. Print), Springer 2018, Vol. 21, (6) : 1255-1268
Vasconcelos, Rivera Francisco; Diehl, Sebastian; Rodríguez, Patricia; et al.
2017
Ecology Letters, Vol. 20, (4) : 513-523
Uszko, Wojciech; Diehl, Sebastian; Englund, Göran; et al.
2017
American Naturalist, UNIV CHICAGO PRESS 2017, Vol. 189, (4) : 381-395
Wickman, Jonas; Diehl, Sebastian; Blasius, Bernd; et al.
2016
Ecology Letters, Vol. 19, (4) : 487-494
Henriksson, Anna; Wardle A., David; Trygg, Johan; et al.
2016
Ecology, Vol. 97, (10) : 2580-2592
Vasconcelos, Francisco Rivera; Diehl, Sebastian; Rodriguez, Patricia; et al.
2015
Ecology Letters, Vol. 18, (6) : 553-562
Declerck, Steven A. J.; Malo, Andrea R.; Diehl, Sebastian; et al.
2015
ICES Journal of Marine Science, Vol. 72, (6) : 2051-2060
Diehl, Sebastian; Berger, Stella A.; Soissons, Quentin; et al.
2015
Ecology, John Wiley & Sons 2015, Vol. 96, (12) : 3243-3256
Uszko, Wojciech; Diehl, Sebastian; Pitsch, Nadine; et al.
2015
Limnology and Oceanography, Vol. 60, (2) : 641-656
Wollrab, Sabine; Diehl, Sebastian
2014
Freshwater Biology, Vol. 59, (10) : 2204-2220
Berger, Stella A.; Diehl, Sebastian; Stibor, Herwig; et al.
2014
Ecological Monographs, Vol. 84, (2) : 287-302
Jäger, Christoph G.; Diehl, Sebastian
2013
Ecology, Ecological Society of America 2013, Vol. 94, (12) : 2886-2897
Wollrab, Sabine; de Roos, Andre M.; Diehl, Sebastian
2012
Ecology and Evolution, Vol. 2, (12) : 3110-3122
Behl, Stephan; de Schryver, Vera; Diehl, Sebastian; et al.
2012
Marine Biology, Vol. 159, (11) : 2431-2440
Sebastian, Patrizia; Stibor, Herwig; Berger, Stella; et al.
2012
Marine Biology, Vol. 159, (11) : 2491-2501
Winder, Monika; Berger, Stella A; Lewandowska, Aleksandra; et al.
2012
Ecology Letters, Wiley-Blackwell 2012, Vol. 15, (9) : 935-946
Wollrab, Sabine; Diehl, Sebastian; De Roos, Andre M.
2011
Journal of Animal Ecology, Vol. 80, (3) : 603-14
Effenberger, Michael; Diehl, Sebastian; Gerth, Maximilian; et al.
2011
Ecology Letters, Wiley 2011, Vol. 14, (9) : 914-21
Englund, Göran; Öhlund, Gunnar; Hein, Catherine L; et al.
2010
Global Change Biology, Vol. 16, (7) : 1954-1965
Berger, Stella A; Diehl, Sebastian; Stibor, Herwig; et al.
2010
The American naturalist, Vol. 175 : E91-E104
Jäger, Christoph G; Diehl, Sebastian; Emans, Maximilian
2009
Limnology and Oceanography, Vol. 54, (5) : 1746-1752
Striebel, M.; Bartholme, S.; Zernecke, R.; et al.
2009
American Naturalist, Vol. 174, (1) : 141-147
Striebel, M.; Behl, S.; Diehl, S.; et al.
2008
Freshwater Biology, Vol. 53, (5) : 996-1011
Effenberger, M.; Engel, J.; Diehl, S.; et al.
2008
Ecology, Vol. 89, (5) : 1272-1286
Jager, C. G.; Diehl, S.; Matauschek, C.; et al.
2008
Limnology and Oceanography, Vol. 53, (6) : 2361-2373
Jäger, Christoph G.; Diehl, Sebastian; Schmidt, Gertraud M.
2007
Oecologia, Vol. 150, (4) : 643-654
Berger, S. A.; Diehl, S.; Stibor, H.; et al.
2007
Ecology, Vol. 88, (11) : 2915-2925
Haas, K.; Kohler, U.; Diehl, S.; et al.
2007
Oikos, Vol. 116, (7) : 1128-1143
Hall, S. R.; Shurin, J. B.; Diehl, S.; et al.
2006
American Naturalist, Vol. 168, (3) : 358-372
Anderson, K. E.; Nisbet, R. M.; Diehl, S.
2006
Limnology and Oceanography, Vol. 51, (4) : 1898-1905
Berger, S. A.; Diehl, S.; Kunz, T. J.; et al.
2005
Ecology Letters, Vol. 8, (9) : 933-943
Anderson, K. E.; Nisbet, R. M.; Diehl, S.; et al.
2005
Ecology, Vol. 86, (11) : 2931-2945
Diehl, S.; Berger, S.; Wohrl, R.
2005
Theoretical Population Biology, Vol. 67, (2) : 85-99
Krivan, V.; Diehl, S.
2005
Oikos, Vol. 108, (2) : 386-400
Roll, S. K.; Diehl, S.; Cooper, S. D.
2004
Ecology Letters, Vol. 7, (4) : 321-328
Stibor, H.; Vadstein, O.; Diehl, S.; et al.
2003
Freshwater Biology, Vol. 48, (6) : 1050-1063
Kunz, T. J.; Diehl, S.
2003
Limnology and Oceanography, Vol. 48, (5) : 1903-1912
Ptacnik, R.; Diehl, S.; Berger, S.
2002
Ecology Letters, Vol. 5, (2) : 302-315
Chase, J. M.; Abrams, P. A.; Grover, J. P.; et al.
2002
Ecology, Vol. 83, (2) : 399-411
Diehl, S.; Berger, S.; Ptacnik, R.; et al.
2001
Ecology, Vol. 82, (11) : 2977-2983
Diehl, S.; Feissel, M.
2000
American Naturalist, Vol. 156, (3) : 293-313
Diehl, S.; Cooper, S. D.; Kratz, K. W.; et al.

Forskargrupper

Kontaktperson
Matematisk ekologi
Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 januari 2017 till 31 december 2022