"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-10-02

Prestigefyllt amerikanskt forskningsanslag till Umeå universitet

NYHET En amerikansk forskargrupp får i samarbete med kemiprofessor Magnus Wolf-Watz 1,4 miljoner dollar från den amerikanska forskningsmyndigheten, NIH. Målet med forskningsprojektet är att kartlägga mekanismerna hos den mycket viktiga proteinfamiljen kinaser. Projektet riktar primärt in sig mot insulinreceptorkinaset, IRK, som är kopplat till diabetes och olika cancerformer.

Text: Ingrid Söderbergh

– Anslaget är ett grymt kvitto på att forskningen i mitt labb håller högsta klass och det ger mig och mina medarbetare möjligheten att satsa hårt på forskning som är viktig för mänsklig hälsa, säger Magnus Wolf-Watz, professor på Kemiska institutionen vid Umeå universitet.

Av det totala anslaget på 1,4 miljoner dollar går 180 tusen dollar till Magnus Wolf-Watz’s forskargrupp. Anslaget ska fördelas över fyra år.

Celler är omgärdade av ett membran som fungerar som skydd mot omgivningen. För att fungera normalt måste händelser utanför cellen kunna kännas av och leda till en respons inuti cellen. Det finns olika klasser av proteiner som fungerar som antenner med funktionen att känna av en förändrad miljö på utsidan och att möta detta med upp- eller nedreglering av processer i cellen. En sådan typ av proteiner kallas humana receptorkinaser. Eftersom kommunikationen mellan cellers ut- och insida är så viktigt är det inte ovanligt att fel i denna kommunikation leder till uppkomsten av sjukdomar.

Det humana receptorkinaset IRK kan möta en ökad insulinhalt på utsidan av en cell med ett påslag av glukosmetabolism på insidan av cellen. Denna signal uppkommer av att kinaset ändrar form det växelverkar med signalmolekylen insulin och detta leder till ett katalytiskt svar på insidan.

Målet med projektet är att förstå funktionen hos IRK ner på atomnivå.

– I förlängningen är vår forskning viktig för att skapa en grund för framtida läkemedelsutveckling riktat mot just insulinreceptorn eller mer generellt med den metodik som utvecklas i projektet, säger Magnus Wolf-Watz.

Metodiken för att klara av denna uppgift är att utveckla beräkningstekniska metoder i gränslandet mellan klassisk fysik och kvantfysik. Det är just detta som är den amerikanska samarbetspartner Kwangho Nams specialitet. 

Resultatet och hypoteser från beräkningarna ska testas experimentellt i Magnus Wolf-Watz labb vid Umeå universitet. Just den täta kopplingen mellan beräkningar och experiment var en avgörande faktor till varför den amerikanska forskningsmyndigheten NIH valt att stötta projektet och skicka en del av anslaget till Umeå universitet, tror Magnus Wolf-Watz.

De stora beräkningarna kommer att utföras vid High Performance Computing Center North, HPC2N, vid Umeå universitet. Denna resurs och den service som tillhandahålls blir viktig för projektet.

Huvudsökande till anslaget är Kwangho Nam vid University of Texas Arlington (UT Arlington). Kwangho Nam var tidigare anställd som forskarassistent på Kemiska institutionen vid Umeå Universitet. För tre år sedan flyttade Kwangho sitt labb till Texas medan samarbetet som initierats med Magnus Wolf-Watz kvarstod.

– Det faktum att jag får stöd från NIH tack vare samarbetet med Kwangho Nam visar på vikten av att göra vassa internationella rekryteringar för våra karriärtjänster vid Umeå universitet. Forskare utifrån bidrar med sina nätverk och tar unika kort till bordet, säger Magnus Wolf-Watz.

Pressbilder

 

Information om Intergrated Strucural Biology

Forskningen vid Umeå universitet utförs inom ramen för NMR-plattformen Integrated Structural Biology (ISB) vid Umeå universitet. ISB har för närvarande 19 affilierade forskargrupper med nästan 100 medarbetare

www.biostruct.umu.se

 

Information om National Institutes of Health, NIH:

NIH är en myndighet som lyder under den amerikanska federala regeringens departement för hälsovård och socialomsorg (Department of Health and Human Services). NIH svarar för finansieringen av cirka 28 procent av all medicinsk forskning som sker i USA, vilket för NIH:s del uppgår till cirka 28 miljarder dollar årligen. NIH är därmed världens största statliga forskningsfinansiär.

https://www.nih.gov/

 

För mer information kontakta gärna: